Introduktionskurs K+Kf+Bt, ht 2005, vecka 1,vecka 2

Arbeta med med dessa uppgifter: Introduktion till Matlab.

Här finns fler Matlabövningar om du har tid: Matlab Intro I, Matlab Intro II, Matlab Intro III (dessa finns också tryckta i räknestugehäftet).

/nils

Last modified: Tue Aug 24 15:06:17 MET DST 2002