Introduktionskurs K+Kf+Bt, ht 2005, vecka 1,vecka 2

Arbeta vidare med dessa uppgifter: Introduktion till Matlab.

Här finns fler Matlabövningar om du har tid: Matlab Intro I, Matlab Intro II, Matlab Intro III (dessa finns också tryckta i räknestugehäftet).

/nils


Last modified: Wed Aug 24 23:37:23 MET DST 2002