Blå Serien (preprint)

När du vill lämna din artikel till Blå Serien (ISSN 1652-9715):

Skicka din fil som pdf till Setta Aspström. Jag gör försättsblad och omslag och lämnar den vidare till vaktmästeriet för tryckning av åtta exemplar, som framförallt skickas som pliktexemplar: till Kungliga Biblioteket, Lunds universitets bibliotek, Chalmers huvudbibliotek (för dessa tre görs utskicken per kvartal), Mathematisches Forschungsinstitut, Institut Mittag-Leffler, vårt eget bibliotek här på MV, vårt eget arkiv och ett extra. Distribuering sköts av vår bibliotekarie Karin Ljungklint. Sedan lägger jag hela avhandlingen på webben.

Om du vill ha egna tryckta exemplar, tala om antal när du skickar filen. Av ekonomiska orsaker försöker vi att hålla nere antalet tryckta exemplar.

För licentiatavhandlingar som ska vara med i Blå Serien: skicka mig filen som pdf och skicka de tryckta exemplaren enligt anvisningarna för licentiatexamen.

Blå Serien på webben. Här finns också länkar till doktorsavhandlingar samt licentiatavhandlingar, listor över examensarbeten samt rapportserien "Studies in Applied Probability and Statistics".


Ansvarig för sidan: Setta Aspström
Senast uppdaterad: 6 september 2005
In English
Till internsidan