GMMC-symposium om

Samhälle och sociala dilemman: spelteoretisk och annan matematisk modellering

Chalmers, 22-23 maj 2008


Matematisk modellering inom samhällsvetenskaperna är under stark utveckling. Inte minst inom spelteorin har detta lett till spännande teori, samtidigt som behovet av lösning på problem som exempelvis allmänningens tragedi är akutare än någonsin (klimatfrågan är ett uppenbart exempel, men inte det enda). Detta symposium är tänkt att ge ett mycket brett spektrum av perspektiv från olika ämnesområden där samhällsvetenskap och matematik berör varandra, och förhoppningen är att gnistbildning skall uppstå då dessa olika perspektiv möts.

Symposiet sträcker sig från lunch till lunch, torsdagen och fredagen den 22-23 maj i lokal Mallvinden på MV-institutionen, Chalmers Tvärgata 3, Campus Johanneberg, Chalmers. (Hitta hit, med hjälp av karta över campus.)

Programkommitté:

Förhandsanmälan: Görs till Olle Häggström senast torsdagen den 8 maj.

Preliminärt program:

Torsdag 22 maj
14.00-14.15 Välkomstanförande
14.15-14.45 Bo Rothstein, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet Reellt existerande problem med det kollektiva agerandets matematik. Exemplet korruption
15.00-15.30 Olof Leimar, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet Begreppet reciprocitet och dess olika innebörder i evolutionära teorier om samarbete
15.30-16.15 Kaffe och kaka
16.15-16.45 Anders Biel, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Sociala fällor: det möjliga och det önskvärda
17.00-17.30 Jörgen Weibull, Nationalekonomi, Handelshögskolan, Stockholm Sociala dilemman, normer och bestraffning
17.45-18.15 Kimmo Eriksson, Institutionen för matematik och fysik, Mälardalens högskola Sociala kontrakt för sociala dilemman: teori och experiment
19.00-... Middag på Thörnströms kök
Fredag 23 maj
9.00-9.30 Katrin Millock, Centre d'Economie de la Sorbonne, CNRS-Université de Paris I Investering i ny teknik för miljökontroll
9.45-10.15 Claes Andersson, Fysisk resursteori, Chalmers Märkliga mönster i paleolitisk teknologisk sofistikering: En enkel modell som passar bättre än gängse förklaringsmodeller
10.15-10.45 Kaffe och fralla
10.45-11.15 Harald Hammarström, Data- och informationsteknik, Chalmers Modellering av universella och slumpmässiga egenskaper i världens språk
11.30-12.00 Olof Johansson-Stenman, Nationalekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Klimat och samarbete

Symposiet är ett arrangemang av GMMC (Gothenburg Mathematical Modelling Center) med stöd av Stiftelsen för Strategisk Forskning.


Last modified: some time ago