Projektförslag i kursen Stora avvikelser

Som en del av kursens examination förväntas var och en läsa in sig på någon särskild tillämpning av teorin för stora avvikelser, och i slutet av kursen redovisa detta i form av ett föredrag om ca 30 minuter. Det är tillåtet att jobba i grupper om två, men jag kräver då att båda två förstår vad ni gör, och deltar i den muntliga redovisningen.

Senast torsdagen den 3 april vill jag ha besked om vad ni valt att läsa in er på. Jag vill inte ha för mycket överlapp mellan olika läsprojekt, och kommer att tillämpa principen "först till kvarn".

Litteraturen om stora avvikelser är synnerligen omfattande. Ni får gärna föreslå läsprojekt själva. Annars ger jag några idéer i följande lista. Många av de föreslagna läsningarna är ganska omfattande, och i sådana fall har jag inte tänkt mig att ni nödvändigtvis behöver sätta er in i allt i minsta detalj. Detta kräver noggrann avvägning och gott omdöme från er sida...


Last modified: Thu Feb 20 08:46:46 MET 2003