Svenska matematikersamfundets

höstmöte

i Karlstad, 25-26 november 2005


Svenska matematikersamfundets höstmöte äger rum fredag-lördag 25-26 november 2005 på Karlstads universitet, hus 12, sal 12B 152.

[Kartor och vägbeskrivning]

Tema för mötet är juniora matematiker (precis som vid ett liknande arrangemang i Göteborg två år tidigare). Mötet har en huvudtalare, Warwick Tucker (Uppsala universitet), som kommer att tala över ämnet Hur gör man matematik med datorer? Övriga föredrag kommer att ges av juniora matematiker, där junior betyder att man antingen är doktorand eller har en doktorsexamen som är högst två år gammal.

Anmälningstiden för juniora bidrag gick ut den 1 november. Alla, oavsett ålder, är naturligtvis mycket välkomna att delta (utan eget föredrag).

Mötet påbörjas fredagen den 25 november kl 13.00, och pågår till kl 12.30 på lördagen. Ett antal rum har reserverats på Ibis Hotel Karlstad-City (495 kr/rum för 1-2 personer, plus 60 kr/person för frukost om sådan önskas). Deltagare kan vända sig direkt till hotellet för bokning, tel 054 - 17 28 30, ange bokningsnr G77130, senast 1 november.

Hotell- och resekostnader förväntas betalas av deltagarnas respektive heminstitutioner.

Preliminärt schema. Lokal är sal 12B 152 såvitt ej annat anges.

Fredagen den 25 november
13.00-14.00 Warwick Tucker Hur gör man matematik med datorer? [abstract]
14.05-14.30 Erik Lindgren Hinderproblemet och andra fria randvärdesproblem [abstract]
14.30-15.15 Fikarast
15.15-16.45 Parallellsessioner
15.15-15.40 Teitur Arnarson Hinderproblem och amerikanska optioner [abstract] 15.15-15.40 (sal 12B 151) Fredrik Dahlgren Beräkningsbar analys [abstract]
15.45-16.10 Lennart Berglind Cantormängder och Hausdorff-dimension 15.45-16.10 (sal 12B 151) Oskar Sandberg Små världar och mörka nätverk [abstract]
16.15-16.40 Jens Jonasson Multiplikativ struktur hos lösningar till system av linjära PDE och Levi-Civitas ekvivalensproblem [abstract] 16.15-16.40 (sal 12B 151) Andreas Axelsson Diracoperatorer, Cauchyintegralen och Katos kvadratrot [abstract]
16.45-17.15 Medlemsmöte Svenska matematikersamfundet [Dagordning]
19.00- Middag på Restaurang K6 (Kungsgatan 6)
Lördagen den 26 november
9.00-10.30 Parallellsessioner
9.05-9.30 Peter Rand Asymptotisk analys av en icke-linjär partiell differentialekvation i en halvcylinder [abstract] 9.05-9.30 (sal 12B 151) Johan Tykesson Kontinuumperkolation på den hyperbola skivan [abstract]
9.35-10.00 Mirela Cristina Vinerean Normal discrete velocity models of the Boltzmann equation and their construction (for single gases and binary gas mixtures) [abstract] 9.35-10.00 (sal 12B 151) Daniel Larsson Generaliserade deriveringar, algebra och (icke-kommutativ) geometri [abstract]
10.05-10.30 Niclas Bernhoff Discrete velocity models of the Boltzmann equation and half-space problems 10.05-10.30 (sal 12B 151) Daniel Ying Om rummet av cykliskt trigonala Riemannytor av genus 4 [abstract]
10.30-11.00 Fikarast
11.00-11.25 Anders Nilsson Medicinska bilder och fraktal geometri [abstract]
11.30-11.55 Andreas Rietz Formoptimering inom mekanik [abstract]

För ytterligare information, kontakta Olle Häggström (samfundets ordförande) eller Niclas Bernhoff (lokal arrangör, Niclas.Bernhoff@kau.se). Informationen på denna webbsida kommer kontinuerligt att uppdateras.
Last modified: Thu Nov 13 09:50:59 MET 1973