Svenska matematikersamfundets

årsmöte

i Lund, 1-2 juni 2007


Svenska matematikersamfundets årsmöte äger på Lunds universitet, Matematikcentrum, Sölvegatan 18, fredag-lördag den 1-2 juni 2007. [Vägbeskrivning].

Temat för mötet är tillämpad matematik. Ett preliminärt program är följande:

Fredagen den 1 juni
13.25-13.30 Välkomsthälsning
13.30-14.15 Holger Rootzén, Chalmers Extreme mathematics
14.30-15.15 Johan Håstad , KTH On solving overdetermined linear systems in small fields [abstract]
15.15-15.45 Kaffe och kaka
15.45-16.15 Lars Andersson, Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik Presentation av Wallenbergspristagaren Hans Ringströms arbete
16.15-16.25 Utdelning av Wallenbergspris
16.30-17.30 Årsmötesförhandlingar [dagordning]
18.30-... Middag
Lördagen den 2 juni
9.00-9.45 David Sumpter, Uppsala universitet The mathematics of making decisions [abstract]
9.45-10.15 Kaffe och fralla
10.15-11.00 Anders Martin-Löf, Stockholms universitet Om Abelpristagaren Srinivasa Varadhan
11.15-12.00 Kalle Åström, LTH Geometry in Computer Vision

Någon föranmälan till mötet krävs inte, men den som önskar delta i middagen på fredagen bör anmäla detta (med angivande av eventuella dietrestriktioner) till lokale arrangören Anders Holst.