Svenska matematikersamfundets

Höstmöte

i Göteborg, 14-15 november 2003


Svenska matematikersamfundets höstmöte 2003 har temat Unga matematiker, och äger rum fredagen den 14 och lördagen den 15 november på Quality Hotel Panorama, Eklandagatan 51-53 i Göteborg. Programmet är följande.

Fredag 14 november
11.00-11.15 Välkomsthälsning
11.15-12.00 Jeff Steif, Chalmers An overview of phase transitions [abstract]
12.00-14.15 Lunch
14.15-14.45 Gerd Brandell, Lund Matematikdelegationens arbetsgrupp "Skolår 11 - högskola"
14.45-15.15 Diskussion om forskarutbildning, under ledning av Matematikdelegationens arbetsgrupp
15.15-15.45 Fika (med fortsatt diskussion)
15.45-16.15 Hans Rullgård, Stockholm Radontransformer och tomografi [abstract]
16.15-16.45 Mirela Cristina Vinerean, Karlstad Algebraic classification of discrete kinetic models [abstract]
16.45-17.00
17.00-17.30 Samfundsmöte
17.30-18.30
18.30- Konferensmiddag på Nära Hem Bar och Kök, Gibraltargatan 80
Lördag 15 november
9.00-9.30 Erik Melin, Uppsala Digitala räta linjer i Khalimskyplanet [abstract]
9.30-10.00 Henrik Seppänen, Chalmers Harmonic analysis on the Lie ball [abstract]
10.00-10.30 Fika
10.30-11.00 Patrik Lundström, Trollhättan/Uddevalla Graded modules [abstract]
11.00-11.30 Lars Lindberg, Uppsala On the doubling of quadratic algebras [abstract]
11.30-13.00 Lunch
13.00-13.30 Daniel Ying, Linköping Klassificering av automorfigrupper på trigonala Riemannytor [abstract]
13.30-14.00 Jing Gong, Uppsala Summation-by-parts operators with simultaneous approximation term methods for hyperbolic initial boundary value problems [abstract]
14.00-14.15
14.15-14.45 Erik Darpö, Uppsala Classification of the real flexible division algebras [abstract]
14.45 Avslutning

För ytterligare information, kontakta Sten Kaijser eller Olle Häggström. Någon föranmälan behövs inte; däremot behöver den som vill delta i fredagens konferensmiddag meddela detta (och eventuella dietrestriktioner) till Olle Häggström senast torsdagen den 6 november.


Last modified: Thu Nov 13 09:50:59 MET 2003