Ny bok:

Slumpens skördar: Strövtåg i sannolikhetsteorin


Slumpens skördar: Strövtåg i sannolikhetsteorin av Olle Häggström, finns nu (från och med april 2004) tillgänglig för försäljning. Det lägsta pris jag lyckats hitta på de vanliga nätbokhandlarna erbjuds av Bokus, som tar 224 kr, plus 19 kr i frakt.

Klicka här för att komma till bokens hemsida på Studentlitteratur.

En intervju med författaren med anledning av boken, återfinns i Chalmers Magasin, nr 1/2004.

Från baksidestexten:

Läsaren ges i denna bok en introduktion till sannolikhetsteorin - slumpens matematik. I en rad mer eller mindre fristående kapitel tas olika teman upp: en del av dessa behandlar klassiska begrepp som slumpvandringar och de stora talens lag, medan andra visar hur matematiken griper in i aktuell forskning inom exempelvis evolutionsbiologi. Några av sannolikhetsteorins mest omdiskuterade paradoxer behandlas utförligt och visar sig ha lärorika förklaringar. Ett särskilt kapitel behandlar det så kallade "världen är liten"-fenomenet, och ett annat ägnas spelteorin.

Boken är i första hand tänkt att användas som bredvidläsning på grundläggande universitets- och högskolekurser i sannolikhetsteori och matematisk statistik. Den kan också tjäna som inspiration för gymnasielärare och deras elever, eller läsas av den som på egen hand vill fördjupa sin förståelse för slump och sannolikheter, och som inte drar sig för att fräscha upp och bygga vidare på sina gymnasiekunskaper i matematik.

En recension:

Sannolikhetslära och spelteori är två områden som fångar intresset hos många som inte är så intresserade av andra matematiska problem. Det finns dock fler fallgropar i problemen än de flesta har klart för sig och helt felaktiga resonemang gäller för många som ovedersägliga sanningar. Den här boken kan reda ut åtskilliga missuppfattningar och bli ett standardverk inom sitt område, en bred introduktion till modern sannolikhetsteori. Den är stundom ganska krävande matematiskt - vilket beror på ämnets natur, inte på brister hos författaren - och både gedigna gymnasiekunskaper och fallenhet för matematik är förutsättningar för full förståelse. Boken avslutas med tre appendix, summor, grundläggande sannolikhetslära och övningar och projekt. Både sakregister och en utmärkt bibliografi finns. Sakligt och pedagogiskt håller boken hög klass. Författaren är en internationell auktoritet inom ämnet. (Hans Svensson, Bibliotekstjänst.)

En läsarkommentar:

Se Kaosteori - den riktiga historien? II av Håkan Kjellerstrand.


Last modified: Wed Sep 19 12:57:34 MET DST 2001