Doktorandkurs/studiecirkel om

Statistikens filosofi och historia

april-maj 2008


Cirkelledare och examinator: Olle Häggström. Kontakta mig om du vill delta och/eller ha ytterligare information. För doktorander finns möjlighet att mot vissa motprestationer erhålla 5p (7,5 hp) för kursen.

Ordinarie mötestid blir onsdagar kl 15.15-17.00, med måndagar 10.00-11.45 som en (relativt ofta använd) reservtid. Mötesschema är nedanstående (med reservation för vissa ändringar). Skriftligt material utdelas efter hand av de föredragande. Lokalen är genomgående grupprum MVL22.

Onsdagen den 2 april 15.15-17.00 Oskar Sandberg Beslutsteorins begynnelse
Måndagen den 7 april 10.00-11.45 Sofia Tapani Hypotestest
Måndagen den 14 april 10.00-11.45 Olle Häggström Statistik och genus: minerad mark
Onsdagen den 16 april 15.15-17.00 Marina Axelson-Fisk Talebs kritik mot statistiken
Onsdagen den 23 april 15.15-17.00 Daniel Ahlberg Något om den moderna sannolikhetsteorins tillkomst
  • J. von Plato (1994) Creating Modern Probability, Cambridge University Press, pp 1-26.
Måndagen den 28 april 10.00-11.45 Fredrik Öhrn Arvet efter Bayes
Onsdagen den 7 maj 15.15-17.00 Alexandra Jauhiainen Den Fisherska revolutionen
Måndagen den 12 maj 10.00-11.45 Emilio Bergroth Att ljuga med statistik
Onsdagen den 14 maj 15.15-17.00 Janeli Sarv Likelihood enligt Pawitan
  • Y. Pawitan (2004) Likelihood perspectives in the consensus and controversies of statistical modelling and inference, Methods and Models in Statistics (red. Adams et al), Imperial University Press, pp 23-52.
Måndagen den 19 maj 10.15-12.00 Oscar Hammar Statistikens två kulturer enligt Breiman
Onsdagen den 21 maj 15.15-17.00 Erik Jakobsson Hume, Popper och kritisk rationalism
  • Kapitel 17 (Hume) i B. Russell (1945) History of Western Philosophy.
  • Kapitel 7 (Induktionsproblemet) i K. Popper (1997) Popper i urval av D. Miller, Thales förlag.
  • M. Forster (2003) Philosophy of the quantitative sciences, manuskript.
Onsdagen den 28 maj 15.15-17.00 Olle Häggström Statistiska signifikanssjukan enligt Ziliak och McCloskey
Onsdagen den 4 juni 15.15-17.00 Vilhelm Verendel Begränsad rationalitet