Svenska matematikersamfundets

utbildningsdagar, i samverkan med NCM,

i Stockholm, 25-26 januari 2007


Var tar matematiken vägen?

Gymnasiematematik ur ett högskoleperspektiv


Fem föreläsare har plockat upp något matematiskt tema eller nyckelord i kursplanerna för gymnasieskolan och berättar om vad som händer med dessa begrepp inom vetenskapen matematik och dess tillämpningar.

Preliminärt program:

Torsdagen den 25 januari. Lokal: Sal V2, Teknikringen 76, KTH (karta)
13.00-13.15 Olle Häggström, ordförande i Svenska matematikersamfundet, och Bengt Johansson, föreståndare för NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning), hälsar välkomna.
13.15-14.15 Lars Mouwitz, Nationellt centrum för matematikutbildning Var någonstans finns matematiken? - några filosofiska perspektiv på matematikens symboler och begrepp
14.30-15.30 Mia Deijfen, Stockholms universitet Sannolikhetsteori och sociala nätverk [sammanfattning]
15.30-16.15 Fika
16.15-17.15 Svante Linusson, KTH Matematik och demokrati [sammanfattning]
19.00 Middag på Jakthornet.
Fredagen den 26 januari. Lokal: Hörsal D1, Lindstedtsvägen 17, KTH (karta)
9.00-10.00 Lennart Falk, Chalmers och Göteborgs universitet Iterativa funktionssystem - en metod för bildkompression [sammanfattning]
10.00-10.45 Fika
10.45-11.45 Kimmo Eriksson, Mälardalens högskola Gymnasiematematik och vetenskaplighet [sammanfattning]

Anmälan görs till Anette Jahnke vid NCM (anette.jahnke@ncm.gu.se) senast den 15 januari 2007. Ange även om du vill delta i middagen på kvällen torsdagen den 25 januari samt om du har specialkost. Middagen betalas på restaurangen av deltagarna själva. Ingen konferensavgift.

Hjärtligt välkomna! - önskar arrangörerna Olle Häggström och Anette Jahnke.

PS. Kombinera gärna deltagande i dessa utbildningsdagar med Seminarium med Ubiratan D´Ambrosio på fredageftermiddagen och/eller Stockholms matematikbienette på lördagen!


Last modified: some time ago