Extra Matlabövningar
 1: Grafritning
 2: Integraler. Programskalet min_integral.m
 3: Tillämpning av integraler. Funktionen rotationsyta
 4: Parametriserade kurvor. Skriptfilerna cardioiden och asteroiden
 5: Ordinära differentialekvationer. Programskalet min_ode.m
 6: System av ordinära differentialekvationer
 7: Matriser och vektorer i Matlab
 8: Linjära ekvationssystem
 9: Mer om linjära ekvationssystem
10: Geometriska transformationer
11: Symboliska beräkningar i linjär algebra med Matlab
12: Symboliska beräkningar i analys med Matlab