Aktuella meddelanden
2013-05-16: Uppdaterat 'Sammanfattning. Teorifrågor.'
2013-05-12: Dugga3: gör den duggan som heter 'Copy of Dugga3' istället. Det ska stå [Rättad 2013-05-07.] i uppgift 1.
2013-05-07: Jag har rättat ett fel i svaret till uppgift 1 (tangentkurvintegralen) i Dugga 3. Du måste nog göra 'Grade' och logga ut och börja om för att få den rättade duggan. Det ska stå [Rättad 2013-05-07.] i uppgift 1.
2013-05-06: Dugga 3 är öppen under läsvecka 6-8.
2013-04-25: De som inte kunde avsluta Dugga 1 på grund av problem med java uppmanas att kontakta Stig med epost.
2013-04-25: Extra redovisningstilfälle för Datorövning 3 torsdag 2 maj kl 15-17 hos Stig i matematikhuset.
2013-04-21: Dugga 2 är öppen under läsvecka 4-6.
2013-04-17: uppdaterat FEM1.
2013-04-14: uppdaterat FÖ 2.3, 3.1 och 3.2.
2013-04-08: Gjort om Dugga 1. Obs att den heter "Dugga1" med stort D. Den gamla "dugga1" är borttagen. Du måste klara 7 av 7 duggapoäng.
2013-04-02: Dugga 1 är öppen i MapleTA till och med vecka 3.
2013-03-20: Övning 1 är öppen i MapleTA (ej dugga). Fö 1.3 är uppdaterad.
2013-03-18: kurshemsidan är uppdaterad. Även Fö 1.1.
2013-03-12: kurshemsidan är preliminär, vissa saker som redovisning av datorövningar, duggor, och placering av lärare kan komma att ändras.
Välkommen till kursen.
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.
Kurskod för TD: TMV191.
Lärare
Kursansvarig:  Stig Larsson.
Övriga lärare.
Kurslitteratur
Kursbok:
R. A. Adams and C. Essex, Calculus: A Complete Course, Seventh Edition, Pearson Addison Wesley, 2009.

Föreläsningsanteckningar:
Jacobi och Newton
FEM1
FEM2
Program
Vi ska läsa kap 11-16 i Adams (med många strykningar som specificeras vid varje föreläsning, se veckoprogram) samt föreläsningsanteckningar om Jacobi+Newton, randvärdesproblem och finita elementmetoden.
Klicka på länken för respektive vecka för att se det detaljerade programmet.
Vecka
Avsnitt
Innehåll
 vecka 1  11.1, 11.3-5
 12.1-4
 Vektorfunktioner och kurvor.
 Partiell derivata.
 vecka 2  12.5-6, 7, 9
 Jacobi+Newton
 Derivata. Kedjeregeln. Riktningsderivata. Taylors formel.
 Jacobimatris. Newtons metod.
 vecka 3  13.1-2
 FEM1
 Extremvärdesproblem.
 Randvärdesproblem och finita elementmetoden i 1-D.
 vecka 4  FEM1
 14.1-5
 Randvärdesproblem och finita elementmetoden i 1-D.
 Multipelintegralen.
 vecka 5  14.6-7
 15.1-3
 Multipelintegralen.
 Kurv- och ytintegraler.
 vecka 6  15.4-6
 16.1-2
 Kurv- och ytintegraler.
 Div, grad, curl. Divergenssatsen.
 vecka 7  FEM2  Randvärdesproblem och finita elementmetoden i 2-D.
 vecka 8  16.3-5  Integralsatser.
 Repetition.
Övningar med Matlab
Vi har datorövningar en dubbeltimma per vecka. Dessa redovisas genom duggorna i Maple TA. Datorövning 3 och 5 skall dessutom redovisas för din övningsledare för att du ska bli godkänd. Obs att skriftlig dokumentation krävs.

En väsentlig del av tentamen kommer att handla om datorövningarna. Det kommer inte att gå att bli godkänd utan att behärska materialet i datorövningarna.

Obs att två stora datorövningsgrupper är schemalagda i vanlig lektionssal där studenterna arbetar med egen laptop.

Det blir 5 datorövningar:
1. Visualisering av flervariabelfunktioner.
2. Jacobi och Newton.
3. Extremvärdesproblem. Skall redovisas för övningsledare senast torsdag läsvecka 4.
4. Finita elementmetoden i 1-D.
5. Finita elementmetoden i 2-D. Skall redovisas för övningsledare senast torsdag läsvecka 8.

Matlab

Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Sammanfattning. Teorifrågor.
Duggor
Vi kommer att ha tre duggor som är öppna 2 veckor vardera i Maple TA. De kan ge maximalt 3*2=6 bonuspoäng vid årets huvudtentamen och de två omtentorna. Du måste göra hela duggan för att få bonuspoäng.

Dugga 1: öppen läsvecka 2-3. Du får 2 bonuspoäng om du klarar 7 av 7 duggapoäng.
Dugga 2: öppen läsvecka 4-6. 10 av 10 duggapoäng ger 2 bonuspoäng. (Stången.)
Dugga 3: öppen läsvecka 6-8. 10 av 10 duggapoäng ger 2 bonuspoäng.

Maple TA login. Login-namn i Maple TA är samma som CID. Du kan kontrollera att ditt resultat är registrerat med hjälp av menyn "Gradebook".
Examination
Tentamen består av 8 uppgifter, totalt 50 poäng. Inga hjälpmedel.
För godkänt resultat på kursen krävs 20 poäng samt godkänd redovisning av datorövning 3 och 5.
Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
140115, 130831, 130528
130116, 120901, 120522, Övningstentamen 2012
120111, 110827, 110524, Övningstentamen 2011
090526, 090829, 100112, 090110, 080829, 080526