MVE420, Nya teknologier, global risk och mänsklighetens framtid, 2017/18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Kursansvarig och examinator: Olle Häggström (kallad OH nedan), olleh@chalmers.se

Kurslitteratur

Studenter väljer (i samråd med kursansvarig) mestadels egen litteratur som passar deras projekt.

Vad gäller etikinslaget i projektet (se under rubriken examination nedan) finns ett moment (deadline P2 nedan) som förutsätter bekantskap med antingen Teknik och etik av Sven Ove Hansson, eller The ethical cycle av van de Poel och Royakkers.

En lämplig bok att börja med som orientering inom ämnesområdet för kursen, stöd vid val av projekt, och ledning till att hitta vidare i litteraturen, är Here Be Dragons: Science, Technology and the Future of Humanity av Olle Häggström (Oxford University Press, 2016).

Bilder (och annat) från föreläsningar - kommer att anslås successivt: