MATEMATIK

Chalmers

Information om kursen
TMV 125, Inledande matematik V, läsperiod I, läsåret 2005-2006.

Examinator och föreläsare Tel E-post
Sven Järner 772 35 61 jarner@math.chalmers.se


Övningsledare
Sven Järner
Peter Lindroth

Hanna Dyrssen

Jacob Hultén

Kurlitteratur: Matematisk analys, en variabel av Forsling-Neumark. (Säljs på Cremona.)

Kompendiet Linjära ekvationssystem och vektoralgebra. (Säljs på DC f.o.m läsvecka 1)
  Kompletterande matrial.(Delas ut på föreläsningen.)

Innehåll

Med reservation för att mindre tillägg eller strykningar kan ske under kursens gång anges här
kursomfånget samt preliminärt program för föreläsningar och övningar. Under länkarna till vänster läggs detaljerade vecko-PM ut efter hand.

Läsvecka -2 Kapitel 1.1 - 1.3, 1.5. Algebraiska räkningar, ekvationen och olikheter.
Läsvecka -1 Kapitel 1.4, 1.6 - 1.8, 2.1 - 2.2. Summor och produkter, komplexa tal. Funktioner
Läsvecka 1 Kapitel 2.4. Trigonometriska funktioner, stencil om logik + kompendiet: Ekvationssystem.
Läsvecka 2 Kompendiet kapitel 1-5. Vektorer.
Läsvecka 3 Kompendiet kapitel 6. Linjer och plan. + boken kapitel 2.3. Log- och exp- funktioner.

Läsvecka 4 Kapitel2.5, 2.6. Arcusfunktioner och komplexa exponentialfunktionen + 3.1-3.3. Gränsvärden.
Läsvecka 5 Kapitel 3.3-3.5. Kontinuerliga funktoner, standardgränsvärden, rekursion + 4.1-4.2 Derivator
Läsvecka 6 Kapitel 4.3 - 4.7. Mer om derivator.
Läsvecka 7. Reserv och repetition .

Examination
Deltentamen den 1/9 2004 kl 13.00 - 15.00 (i V-huset).
Sluttentamen den 21/10 2004 (i V-huset).

Deltentamen är ej obligatorisk men ger bonuspoäng till sluttentamen enligt följande. Maxpoäng är 25.
5 - 9 poäng ger 1 bonuspoäng, 10-14 ger 2, 15-20 ger 3 och slutligen 20 - 25 ger 4 bonuspoäng.

Sluttentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. Till skrivpoängen läggs bonuspoängen frår deltentamen ovan. För godkänt, och betyget 3, krävs minst 20 p. För betyget fyra krävs 30p och för betyget 5 40p.Antalet uppgifter är cirka 8, varav vanligen 2 är teoriuppgifter. Gränsen mellan problem- och teoriuppgifter är dock inte helt skarp; en och samma uppgift kan ha karaktär av både problem och teorifråga. Inga hjälpmedel får användas på tentamen.

      Gamla tentor: Deltentan från förra året. Tentorna från  041022 *,  050114, 050824.   
     
     
*) här låg en " felaktig version " av tentan ute i några dagar. Det var en arbetsversion som skiljer sig något från den
        riktiga. De svar som står där syftar på den riktiga tentan


      Sidans adress: www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/tmv125/0506/

Document last modified 2005-08-15 by Sven Järner