Göteborgs universitet
Matematik/TW HT10

LMA210, Linjär algebra, 4.5 hp

Schema, Karta

Program

Läsanvisningar

 

Tentamen

är skriftlig och innehåller 6 uppgifter om tillsammans 20 poäng. För G krävs 10p, för VG 15.
Inga hjälpmedel.
Tisdagen den 5 oktober, troligen kl 8.30-12.30 i V-huset.
Tag med giltig legitimation!
Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).
Chalmers har många sidor om tentamensregler; viktigast är väl denna.

Här är gamla tentor:
7 oktober 2005 med lösning
6 oktober 2006 med lösning
6 oktober 2007 med lösning
3 oktober 2008 med lösning
6 oktober 2009 med lösning

Vidare är följande bokuppgifter tänkbara tentamensuppgifter:
1. 93
3. 11&12 13 17
2. 32 34 36 37 42 47 51 61
4. 7 21 12a 19b
5. 1 4 5 10 30 31
6. 3 4 28 32
7. 13 16a 22ab 29