MAN001 Inledande kurs (20 poäng)

Kursen är upplagd som en förberedelse för grundkurserna i matematik.
Den riktar sig därför i första hand till studerande med otillräckliga förkunskaper för dessa kurser,
men kan också läsas för att underlätta fortsatta studier i andra ämnen.