MAN 040 Linjär Algebra, 10p,del 1, VT 99

Aktuella meddelanden
Se nedan!
Länk till kursen andra del
Klicka här!
Kursbeskrivning
Innehåller allmän information om kursens uppläggning.
Föreläsningsprogram
Innehåller grovschema för föreläsningarnas innehåll.
Lektionsprogram
Nyckeluppgifter ur kurslitteraturen och ur de blandade övningarna kommer att delas ut i omgångar på separata stenciler, kallade veckoprogram. En länk till dessa program läggs också in på denna sida.

Av veckoprogrammen framgår vad som kommer att ske på lektionerna.
Blandade övningar
De blandade övningarna är viktiga, eftersom de kräver lite mer räknefärdighet än bokens ofta mycket enkla övningar. Du bör därför lägga ner arbete på dessa övningar. Tentamensskrivningarnas uppgifter liknar mer de blandade övningarna än bokens övningar.

De blandade övningarna är skrivna i s.k. ps-format.

Aktuella meddelanden

Redovisningen av grupparbete G2   skall äga rum på Matematiska Centrum
torsdagen  den 4 mars 13.00 - 15.00  i  G1 för grupp 1 och i G4 för grupp 2.
Delgrupperna A,B,C redovisas klockan 13-00, 14-00, 15-00.

Kursansvarig och examinator

Alexei Heintz (heintz@ math. chalmers. se)
Tel: 772 53 29 

Sidan ändrades senast: Jan 18 20-00, 1999.