Matematik

Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet

Vår adress

Här är du:
The school
Mathematics
Grundutbildning
Göteborgs universitet

Genvägar:

MAN280 Tillämpad optimeringslära (5 poäng)

Kursen ger en introduktion till optimeringslärans begrepp och några av dess metoder och ger exempel på viktiga tillämpningar. Kursen är valbar i utbildningsprogrammen matematik/datavetenskap/statistik och fysik.


Document last modified 2003-12-12 by Jeanette Montell