Aktuella meddelanden (denna rubrik och sida uppdateras allt efter som)
19/3: Rättandet av Inlämningsuppgift 2 har tagit längre tid än beräknat och hela slutresultatet, inklusive rättad tenta från 10/3, kommer först efter Påsk; beräknat klart till 26/3. Glad Påsk!
7/3: Svar till gamla tentor finns nu nedan.
25/2: Gamla tentor finns nu nedan; svar kommer  under veckan.
23/2: Inlämningsuppgift 2 finns nu nedan.
Inlämningsuppgift 1 finns nu nedan.
Uppgifterna nedan är nu uppdaterade att följa den senaste upplagan, 2007, av MA.
Glöm inte att i tid anmäla er till tentamen!!! Anmälan görs i listorna utanför matematikexpeditionen.
Schema
för Funktionslära (och Linjär algebra). 
Examinator och föreläsare
  Vilhelm Adolfsson, rum H4014, tel.: 7725307, vilhelm@math.chalmers.se
Kurslitteratur
M. Asadzadeh: (MA) Analys och Linjär algebra, 2007, Studentlitteratur; går att köpa på, DC, Chalmers Distributionscentral (E-huset) eller Cremona.
R. Petterson (RP): Förberedande kurs i matematik 2006 (ett grönt kompendium; går att köpa på, DC, Chalmers Distributionscentral (E-huset)). 
Preliminärt program för föreläsningarna

Dag
Avsnitt                        
Innehåll (föreslagna tal att räkna)
 On 23/1
RP: 1.1-1.2
 RP: 1-6, 7-9, 10a-e, 11,12ab, 15-18, 19a-c, 21a, 22ac, 23ad, 23'
 Fr  25/1 RP: 1.4-5, 1.12
 RP: 24, 27-29, 30ac, 31-33, 34abc, 52, 53ab, 54
 On 30 /1 RP: 1.7-9, 1.11, 1.13
 RP: 37-39, 40abc, 41, 42, 44 - 49
Fr   1/2 RP: 1.11, 1.13-15, MA: 2.1
RP: 51, 56, 57, 58a-e, 59a-c; MA: kap 2: T: 1.1-1.7; RP: 60 - 65, 70, 71
On  6/2 RP: 1.16, 2.1 - 2.3
RP: 72 - 75, 80 - 82, 83ab, 85bc, 87a, 88, 89a-e, 91 - 93, 94a-c, 95a-i
Fr   8/2 RP: 2.4 - 2.7
RP: 96, 97a-c, 98a-c, 101, 103, 105, 106acd, 108a, 109, 111, 112abcef
On  13/2 MA: 3.0-3.1, 3.3-3.4, RP: 4.8
MA: kap 3: T: 1.1 - 1.5, 3.1 - 3.5, 4.1, 5.4, B: 1, 9; RP: 175 - 178
Fr   15/2 MA: 4.1 - 4.3
MA: kap 4: T: 2.1, 3.1 - 3.3, ;  RP: 154abdflp, 155, 156abe, 157 - 168, MA: kap 4: T: 4.1 - 4.3,  3.4, B: 3, 4, 7, 8.
On  20/2 MA: 4.4, 4.5, 4.7
MA: kap 4: T: 4.4, 4.5, 5.1 - 5.6, B: 30, T: 7.1 - 7. 6
Fr   22/2 MA: 4.7 forts, 5.1 - 5.4
MA: kap 5: T: 2.1-2.4, 4.1, 4.2, B: 3, 4. 
On  27/2 Repetition av MA, kap 4 och 5. MA: 7.1, 7.2
MA: kap 7: T: 1.1 - 2.2
Fr   29/2 MA: 7.2, forts, 7.4 MA: kap 7: T: 4.1, 4.2ab, 4.4acd 
On  5/3 MA: 8.1, 8.2, sid 320. MA: kap 8: 1 - 4 (sid 329). 
Fr   7/3 Repetition  Räknande av gamla tentor.
Må  10/3 Tentamen 8.30 - 13.30Datorlaborationer och övningar med Matlab

Referenslitteratur:
En bra inledande skrift till MATLAB är  Matlabhandledningen författad av Jörgen Löfström
En fylligare och mer omfattande bok är  MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap  av Per Jönsson.
Kurskrav
Skall ha fått ihop minst 40 av 80 möjliga poäng enligt följande system:
   1. Aktivt deltagande i minst 60% av antalet lektionstimmar och i tid genomfört eventuella inlämningsuppgifter ger 10 poäng
   2. Aktivt deltagande i 80% av lektionstimmarna ger ytterligare 5 poäng.
   3. Delprov med max 15 poäng.
   4. Skrivning, tentamina, med maximalt 50 poäng
Inlämningsuppgifter
Inlämningsuppgift 1   Inlämningsuppgift 2  
Examination
För godkänt resultat på delkursen funktionslära krävs minst 40 av 80p enligt ovan.
Tentamina
Tentamen äger rum måndag 10/3, 8.30 - 13.30. För lokal, se anslag utanför matte-expeditionen.
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna, ej heller räknedosa. Glöm inte att i tid anmäla er till tentamen!!! Anmälan görs i listorna utanför matematikexpeditionen. Tag vid tentamen med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

Gamla Tentor

080114.pdf
070820.pdf
070312.pdf
060819.pdf
060324.pdf
         
Svar till gamla tentor ovan