Gamla och nya tentamina

Tentamens-scheman (slutet av sidan).

Datainspektionen har bestämt att vi inte längre får anslå resultatlistor med preliminära resultat. Så för att få reda på resultatet kan du besöka vår studieexpedition (karta) eller vänta på epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.) Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik. Kontrollera att poängsumman stämmer och att du har fått rätt betyg. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).  Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera.
Lösningsförslag kommer normalt att finnas tillgängliga efter kl 19 tentamensdagen. Lösningen till en lördagstenta kommer eventuellt senare, på måndagen efter.


Filerna heter tent_ååmmdd.pdf för tentamen i PDF som gick 20åå-mm-dd. Lösningsförslagen heter los_ååmmdd.pdf.

Vårterminen 2008 flyttades kursen från andra perioden årskurs två till fjärde perioden årskurs ett. Det är viss skillnad mellan de två varianterna, denna skillnad kan synas i tentorna som ligger här.

datum
tes
lösning
kommentarer
2010-01-14tent_100114.pdflos_100114.pdfTentan är rättad.
2008-08-29tent_090829.pdflos_090829.pdfTentan är rättad och protokollet underskrivet (9/9).
2009-05-29tent_090529.pdflos_090529.pdfTentan är rättad, den utdelade poängen varierar mellan 0 och 25. Kommentarer till tentan.

En minustecken har fallit bort i lösningen av 1e. Skall vara -3 (på tre ställen). Stryk också ATb =  (b har fått en oavsiktlig dubbelmening). Skall vara 6a_k (inte  a_k) i Jacobianmatrisen i uppgift 2. Jag har korrigerat los_090529.pdf.
2008-08-21tent_080821.pdflos_080821.pdf
2008-05-30tent_080530.pdflos_080530.pdfKommentarer till tentan.
2007-08-21
tent_070821.pdf
los_070821.pdf  
2007-04-13
tent_070413.pdf
los_070413.pdf

2007-01-19
tent_070119.pdf
los_070119.pdf
2006-08-21
tent_060821.pdf los_060821.pdf
2006-04-19
tent_060419.pdf los_060419.pdf
2006-01-16
tent_060116.pdf los_060116.pdf
2005-08-19 tent_050819.pdf los_050819.pdf  
2005-03-29 tent_050329.pdf los_050329.pdf