Aktuella meddelanden
 

Tentan och lösningar från den 19 september finns under rubriken Gamla tentor i menyn till vänster.

Tentan från den 29 augusti är färdigrättad. Rättade tentor återfås på studieexpeditionen på Matematiska vetenskaper på Chalmers Tvärgata 3. Öppettider: vardagar 8.30-13.00. Besked om resultat kan också fås på telefon: 031-772 35 00.

Ett uppdaterat facit finns under rubriken Kurslitteratur.

Anna Wåhlins presentation och hennes artikel finns under rubriken Utdelat material.

Bilder från föreläsningarna finns under rubriken Utdelat material.


  Kurslitteratur

Särskilt framtaget kursmaterial: Matematik för naturvetare. Kostnadsfritt. Delas ut i samband med kursstart. Uppdaterat facit.
 
  Program
 
Dag Tid Stoff                 
19/8 10:30-12:00 Föreläsning. Tal och algebra (Kap 1).
  10:00-11:30 Presentation. Torgny Bohlin: Adaptation och optimeringsmodeller i ekologiAdaptation och optimeringsmodeller i ekologi.
  13:00-15:00 Självverksamhet. Uppgifter:
1.1.1-2, 1.1.3abe, 1.1.4bc, 1.3.1-3,1.4.1acdf, 1.4.2-3,1.4.4abcd,1.4.5ac, 1.4.6-7.
21/8 10:00-12:00 Föreläsning. Funktioner (Kap 2).
  13:00-15:00 Självverksamhet. Uppgifter:
2.0.1-3, 2.1.1ab, 2.1.2-4, 2.2.1ab, 2.2.2-4, 2.3.1, 2.3.2acd, 2.4.1-5, 2.5.1abce, 2.5.2-5, 2.6.1-2, 2.6.3abce, 2.6.4-5.
24/8 8:00-9:30 Föreläsning. Derivator (Kap 3.1-4)
  9:30-10:00 Presentation. Josefine Nylinder: Att beräkna växthusgasutsläpp från marker.
  10:15-12:00 Självverksamhet.Uppgifter:
3.3.1-3, 3.4.1-3.
25/8 10:00-12:00 Föreläsning. Derivator(forts). Differentialekvationer. Primitiva funktoner.(Kap 3.5-6,4.1)
  13:00-15:00 Självverksamhet. Uppgifter:
3.6.1,4.0.1-6, 4.1.1-3
26/8 10:00-11:30 Föreläsning. Separabla differentialekvationer. Förberedelse för tentamen.(Kap 4.1-2)
  11:30-12:00 Presentation. Anna Wåhlin:Kan golfströmmen sjunka? Hur temperatur och salthalt påverkar havets densitet. .
  13:00-15:00 Självverksamhet. Uppgifter:
4.2.1-4
29/8 8:30-11:30 Tentamen
  Schema

  må 17/8 ti 18/8 on 19/8 to 20/9 fr 21/8 må 24/8 ti 25/8 on 26/8 to 27/8 fr 28/8
8:00-9:45           KC        
10:00-12:00     KA   KA KC KE KC    
13:00-15:00     KA   KA   KE KC    

 
  Examination

Kursen examinineras genom en avslutande skriftlig tentamen. Vid tentamen inga hjälpmedel tillåtna.

Tentamen äger rum lördagen den 29 augusti kl. 8:30-11:30. Skrivningstiden är tre timmar. Skrivningen består av sex uppgifter. Några uppgifter kan bestå av flera deluppgifter. Varje uppgift kan ge 6p, så att det maximala poängtalet är 36p.

Betygsgränsen för betyget Godkänd är 15p .


 
  Gamla tentor

  Utdelat material
 
Kurstexten.
 
Presentationerna. Använd CTRL+l (ett litet L) i Acrobat reader för att öppna i fullskärm och bläddra med piltangenterna! CTRL-l för att stänga igen. Anna Wåhlins presentation finns här, hennes artikel här.
 
  Bemanning

Föreläsare, kursansvarig och examinator: Jan Alve Svensson.