Aktuella meddelanden

 

Examinator och föreläsare: Ulla Blomqvist

 

Kurslitteratur:

1)   Ulla Dahlbom, Matematisk statistik. (Om den inte innehåller några anteckningar får du ta med den på tentamen.)
2)   Ulla Dahlbom, Försöksplanering – faktorförsök.
3)   Ulla Blomqvist, Statistisk kvalitetsstyrning.
4)   Håkan Blomqvist, Tabell- och formelsamling för matematisk statistik, försöksplanering och kvalitetsstyrning. (Om den inte innehåller några anteckningar får du ta med den på tentamen.)

 

Diverse studiematerial:

Studieanvisningar:

studieanvisningar 

 

Kapitalförklaringar:

kapitel 1 och 2 

kapitel 3   

kapitel 4   

kapitel 5   

kapitel 6   

kapitel 9   

 

Laboration:  En obligatorisk

helikopterlabben 

 

Examination

Tentamen består av 7-9 uppgifter på totalt 50 poäng
För godkänt resultat på kursen krävs godkänd laboration och minst 20 poäng på den skriftliga tentamen

Tentamina

Tentamen äger rum den 15 december 2010 kl 8.30 – 12.30
Vid tentamen är tillåtna hjälpmedel Chalmersgodkänd miniräknare, Matematisk statistik och Tabell och formelsamling om böckerna inte innehåller några anteckningar. Över- och understrykningar samt sticks är tillåtna.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

 

Meddelande om resultat fås enbart med epost via LADOK. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerde.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.


Vid ordinarietentamen:

Ett granskningstillfälle av tentamen är obligatoriskt. När detta äger rum meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan sedan hämta och granska sin tenta Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 8.30-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

 

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 8.30-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).


Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

 

Gamla Tentor

övningstentamen 1 

övningstentamen 2 

övningstentamen 3 

övningstentamen 20101125