Tillämpad matematik TMA 990 KB2 - 2002/2003

 

Lärare

Rickard Bergström
Phone: 772 5314
Email: ribe@math.chalmers.se Matematiskt centrum, rum 2335

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge en introduktion till Fourieranalys och en grundläggande förståelse för spektrala uppdelningar av en funktion. Vi kommer att beräkna Fourierserier och -transformer både analytiskt och numeriskt. En del teori om räknelagar och fundamentala satser kommer att beröras.

Schema

Föreläsningar: Tisdagar 10-12, KC. Onsdagar 10-12, KB.
Övningar: Tisdagar 13-15, KD1. Onsdagar 13-15, KD1.
Anm.: Till övningarna har vi även tillgång till KD2, men vi träffas i KD1 för demonstration.

Literatur

Jan Petersson, Fourieranalys (Säljs på DC).

Detaljerat kursprogram (senast uppdaterat 19 Nov)

Med reservation för mindre förändringar:
v1: Fourierserier, kap 3.1-3.3,(3.4),3.5,3.7 Övningar: 2, 4, 5, 6, 8, 33b.
v2: Fouriertransformen 1, kap 4.1-4.3. Övningar: 2 a, b, c, 3 a, b, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 25.
v3: Fouriertransformen 2, kap 4.4-4.6, 4.8. Övningar: 31 a, b, n, q, 36, 43 a, b, c, g, h, l, n.
v4: Tillämpning på differentialekvationer, kap 7.1,(7.2),7.3, 7.6. Övningar: I första hand 1, 2, 3, 5, 9, 20, 21, 22.
v5: Mer om diskreta transformer och filtrering
v6: Laplacetransformen, kap 2.1-2.3,(2.4),2.5,(2.6). Övningar: 1 a, c, d, k, 5 a, b, c, h, 6, 10.
v7: Repetition
v8: onsdag Genomgång av inlämningsuppgift samt repetition och frågor

Projekt/studioövningar

v1: Fourierserier
v3: Spektralanalys mha FFT
v5: Samplingsteoremet och diskret Fouriertransform med tillämpningar (ps,pdf)

Kölista

Examination

En inlämningsuppgift (projektet för v5), inlämnad senast onsdag v7, samt skriftlig tentamen fredag 20/12, em V (hjälpmedel: Beta (formelblad finns bifogat i tesen)).

Tentamensresultat

Ytterligare material

Blandade repetitionsproblem (ps, pdf) med förslag till lösningar (ps, pdf). (Förtydligande om lösningen till uppgift 5 och uppgift 11.)

Tentamen ht-99 (ps, pdf) med lösningar (ps, pdf) (Endast uppgifter 4 & 5 är relevanta för årets kurs.)

Tentamen ht-00 (ps, pdf) med lösningar (ps, pdf)

Tentamen ht-01 (ps, pdf) med lösningar (ps, pdf)

Tentamen aug-01 (ps, pdf) med lösningar (ps, pdf)

Matlabfil med kommandon från ton/ackordsdemon på föreläsningen tisdag lv4.

Lösningar till vissa uppgifter ur boken. Uppdaterat 13/12.


Tillbaka till Beräkningsmatematiks kurssidor


Editor: Rickard Bergström
Last modified: 2002-11-19