Beräkningsmatematik, Matematiska vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

TMV040 Tillämpad matematik K, 2002-03, vecka 1

< föregående > < nästa >

Föreläsning 1 (mån 10-12):
Introduktion.
95. Egenvärdesproblemet.

Övning 1 (grupp a: må 13-14, grupp b,c: tis 8-10):
Demo: 95.1 a. Räkna själv: 95.1 b,c.

Föreläsning 2 (tors 8-10):
95. Egenvärdesproblemet.

Studioövning 1 (tors 13-15): Tankreaktorn 1


Last modified: Thu Mar 20 15:19:45 MET 2003