Analys och linjär algebra K, Kf, Bt, del A, 2005

Home, w 1, w 2, w 3, w 4, w 5, w 6, w 7.

Föreläsning och studio


måndag tisdag onsdag torsdag fredag
08-10 fö KE
Stig
studio, Kf+Bt
Johan, Stig

fö KE
Stig
fö KE, v 2,4,6
Stig
10-12


studio, K
Christoffer, Jan
studio, K, v 2,4,6
Christoffer, Jan
13-15


studio, Kf+Bt
Johan,Stig
studio, Kf+Bt, v 2,4,6
Johan,Stig
15-17
studio, K, ej v 2
Christoffer, Jan17-19


Gruppverksamhet


måndag tisdag onsdag torsdag fredag
08-10
10-12

grupp Kf, Bt a, Bt b
KS61, KS62, KS63
Georgios, Maria, David
v 2-7

grupp Kf, Bt a, Bt b
KS11, KS32, KS61
Georgios, Maria, David
v 2-7
13-15

grupp K a, K b, K c
KS 32, KS61, KS62
Daniel, Georgios, David

grupp K a, K b, K c
KS11, KS32, KS41
Daniel, Georgios, David
v 2-7
15-17


grupp Kf, Bt a, Bt b
KS32, KS63, KS91
Georgios, Maria, David
v 1

Föreläsare:
Stig Larsson

Studio Bt/Kf:
1. Johan Jansson
2. Stig Larsson

Studio K:
1. Christoffer Thomée, kf01thch (at) chestud.chalmers.se
2. Jan Södersten

Gruppövningar:
Ka: Daniel Ahlberg, danah (at) spray.se
Kb: Georgios Foufas
Kc: David Heintz, kb00heda (at) chestud.chalmers.se
Kf: Georgios Foufas
Bta: Maria Roginskaya
Btb: David Heintz, kb00heda (at) chestud.chalmers.se

/stig


Last modified: Mon Oct 27 17:29:37 MET 2003