Matematiska vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

ALA-A, week 7, 2005

[home, week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, week 7]

Theory

Goal: Understanding Newton's method also for systems of equations.

Reading:
90. Linearization and Newton's method. (ps)

Matlab

Reading: Matematik med Matlab - en handledning:

Excercises:

Teaching

Lecture 7.1: Newton's method for systems of equations. Lecture notes: 90. Linearization and Newton's method. (ps)

Studio 7.1: Finish your previous studio exercises.
(The exercise Newton's Method for Systems is moved to ALA-B.)

Exercise 7.1:
Demo:
Basic: Exercises from : 90. Linearization and Newton's method. (ps)
Consider the old exams from 99, 00, 01 and 02, 03, 04. Note that Gaussian elimination is moved to ALA-B this year.
Övningstentamen 2005.
David's solutions - week 7.

Lecture 7.2: Overview of the course.

Studio 7.2: Repetition. De som inte klarat Matlab-testet får läsa på och göra ett nytt försök på ordinarie studiolektion torsdag vecka 7.

Exercise 7.2:
Demo:
Basic: old exams.
Advanced:

Exam next week: 2005-10-19 fm V (fm = 8.30-12.30, V = V-huset)

/stig


Last modified: Wed Sep 4 11:08:20 MET DST 2002