Analys och linjär algebra K, Kf, Bt, del A, 2006

Home, w 1, w 2, w 3, w 4, w 5, w 6, w 7.

Föreläsning och studio


måndag tisdag onsdag torsdag fredag
08-10 fö KE
Stig
studio, Kf+Bt
Fredrik, Jakob

fö KE
Stig
fö KE, v 2,4,6
Stig
10-12


studio, K
Stig, Jan
studio, K, v 2,4,6
Stig, Jan
13-15


studio, Kf+Bt
Fredrik,Jakob
studio, Kf+Bt, v 2,4,6
Fredrik,Jakob
15-17
studio, K, ej v 2
Stig, Jan17-19


Gruppverksamhet


måndag tisdag onsdag torsdag fredag
08-10
10-12

grupp Kf, Bt a, Bt b
KS61, KS62, KS63
Jonas, Fredrik, Jakob

grupp Kf, Bt a, Bt b
KS11, KS32, KS61
Jonas, Fredrik, Jakob
v 2-7
13-15

grupp K a, K b, K c
KS61, KS62, KS63
Aron, Milena, Christoffer

grupp K a, K b, K c
KS11, KS32, KS41
Aron, Milena, Christoffer
v 2-7
15-17
Föreläsare:
Stig Larsson

Studio Bt/Kf:
1. Fredrik Lindgren
2. Jakob Hulten

Studio K:
1. Stig Larsson vecka 1-2, Christoffer Thomee vecka 3-7
2. Jan Södersten

Gruppövningar:
Ka: Aron Lagerberg
Kb: Milena Anguelova
Kc: Christoffer Thomee
Kf: Jonas Alm
Bta: Fredrik Lindgren
Btb: Jakob Hulten

/stig