Hasse Carlsson

In english please

Jag har arbetat som lärare och forskare i matematik vid Matematiska institutionen, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Numera är jag pensionär.Forskning:

Jag ingår i forskningsgruppen i komplex analys, KASS,   och arbetar med
att tillämpa metoder från harmonisk analys på problem i flera komplexa variabler.
En publikationslista finns här.Kompendier:

I samband tidigare undervisning har jag skrivit följande kompendier.
Vektoralgebra-En inledning  
Singulära integraloperatorer  
Föreläsningsanteckningar i distributionsteori  
and a "bad english" version  of the above item.
Linjär algebra II, föreläsningsanteckningar   med några lösningar.
Besöksadress
Rum L 3039
Matematiska vetenskaper
Chalmers Tvärgata 3
Göteborg

Postadress
Matematiska institutionen
Chalmers tekniska högskola
och Göteborgs universitet
412 96 Göteborg

Tele
Telefon: 031-772 3590
Epost: hasse(at)chalmers.seSenast ändrad november 2021