Tentavisning: Sal GD , onsdag 3/12 klockan 11.45
Lösningar till tentan 30/10 finner du här


Aktuella meddelande:

Info om tentan:
Tentan består av 8=5+3 uppgifter. De fem första uppgifterna är problem som ger 7 poäng var. De tre senare är mer teoretiska, två bevis ur kursen + en 'bevisa att' uppgift. Dessa ger fem poäng var. Summa summarum alltså 5x7 + 3x5=5x(3+7)= 5x10=50 poäng. Betygsgränserna är 20, 30 och 40 poäng.
 **************************************************************************************

Nytt material om residyräkning och Fourieranalys  finns under rubriken 'Kurslitteratur' nedan!


Facit till hela boken  finns nu!

ändring av schemat veckorna 43 och 44: Storgruppsövningen vecka 43 blir måndagen den 20/10 kl 13.15 i  HA4. Vecka 44 blir det en sista storgruppsdemonstration klockan 13.15, tisdagen den 28/10,  i GD.

Lärare
Kursansvarig:Bo Berndtsson, bob@chalmers.se
Övningsledare:Magnus önnheim, onnheimm@chalmers.se och Oskar Hamlet, hamlet@chalmers.se

Ett fristående moment av kursen, om vektorfält, ges av Martin Cederwall, klicka här för mer info.
Kurslitteratur
I år har jag tänkt att huvudsakligen använda en (för mig) ny bok, A First Course in Complex Analysis, av M Beck, Gerald Marchesi, Dennis Pixton och Lucas Sabalka. Den finns att ladda ner (gratis) på nätet, här, eller, här . I vissa avsnitt kommer jag dock förmodligen att använda ytterligare material från den gamla boken, S Fisher's Complex variables som finns till försäljning på Cremona. (Vid första föreläsningstillfället kommer ett begränsat antal böcker också att finnas till försäljning.) Jag kommer också att skriva kompletterande material:

 Här är lite mer om residyräkning, tillsammans med lite om argumentprincipen.

och

 Här är lite om Fourieranalys; Fourier-, Laplace- och Z-transformen.


Som flera har påpekat finns det inte svar till särskilt många övningsuppgifter i boken av Beck et al. Den som så föredrar kan istället räkna övningar från motsvarande avsnitt i Fishers bok; där finns svar på alla övningar med udda nummer. Den som vill se föreslagna övningar från Fisher förra året kan klicka på länken till förra årets kurs PM.

Nu finns här också facit  till kapitel 7,8 och 9, sammanställt av  Oskar Hamlet., samt till resten av boken här


Program
Eftersom det är första gången jag använder den här boken är planen rätt preliminär.

Föreläsningar
Vecka Avsnitt
Innehåll
1
Kap 1-2

2
Kap 3-4
Vi hoppar över Möbiusavbildning och konform avbildning och återkommer senare till det
3
Kap 5 och 7
Vi hoppar över kap 6 tills vidare
4
Kap 8 -9

5
Extra material
Mer om residyräkning och början av transformer
6
Extra material
fortsättning på tranformer
7
Avsnitt 3.1-3.3, kap 6
Möbiusavbildning, konform avbildning, harmoniska funktioner
8

Reservtid  och repetition.


Rekommenderade övningsuppgifter
vecka Uppgifter ( D betyder demonstration i storgrupp på onsdag; ö , övning på fredag eller självverksamhet)
1
D: Kap I: 2c, 4c, 7, 9, 19e. Kap 2: 5d, 12 d.    ö: Kap 1: 1b,c, 2 abd, 3bd, 4 eh, 8ab, 10 ad, 19 ab, 22, 24ab, 25. Kap2: 9, 12ad, 14, 15,17. ( Fisher: Avsnitt 1.1, 1.2 , 1.3,)
2
D: Kap 3: 13,25, 31 cd, , Kap 4: 6, 15, 23, 33. ö: Kap3: 1,2,23, 24,26, 31 ef, 32 ac, 35, 37 acdh, 42. Kap4: 1acd, 3, 4ac, 10,13, 21,22,31,32  (Fisher: 1.5, 1.6)
3
D:Kap 5: 3d, 4, 7,14, Kap7: 12, 23, 31 b .  ö : Kap 5: 1a,d ,3e,h, 10, 13. kap 7: 3a,c,d, 6a, 8, 24abc, 25 abc, 26ab, 30 ceg, 31 ac.
4
D:Kap 8: 12,15,18,24, 26. ö: Kap 8: 1, 2,3, 5, 13, 17, 22,23, 25
5
D Kap 9: 3b, 10d b, 11, 13 e, 14cd, ö Kap 9: 2, 3acde, 9 ab, 10 acd, 12, 13 ac, 14 ab, 16, 17
6
D (F-an):F-transf.  4,5, 6, L-transf: 3b, ö: F-transf: övriga, L-transf:övriga
7
D: Kap 3: 4,7, 10 ö: Kap 9: 7, Kap 3: 5,6,8a,b,e,f, 9, 12 a , 15 ac, 16Datorlaborationer och övningar med Matlab
Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Här är en lista av satser man bör kunna inför tentan. (Den kan komma att uppdateras!)

Duggor


Examination
Här är ett formelblad som man får använda på tentan.


Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Kursutvärderarna i år är:

Isak Hjortgren - hisak(at)student.chalmers.se
Sandra Jansson - sanjan(at)student.chalmers.se  och från KF
Jonathan Ullmark - jonull(at)student.chalmers.se

Länk till mittkursutvärderingen finns här

Gamla tentor
Här är en gammal tenta, och här finns fler courtesy of 

http://www.ftek.se/main/kurs/komplex-analys/