Denna www-sida har författats av Patrik Albin - Ansvarsförhållanden (This webpage has been written by Patrik Albin - Disclaimer)MSG800/MVE170 Basic Stochastic Processes, Fall 2013

Old exams


December 2010 pdf-file, ps-file.

March 2011 pdf-file, ps-file.

April 2011 pdf-file, ps-file.

August 2011 pdf-file, ps-file.

December 2011 pdf-file, ps-file.

April 2012 pdf-file, ps-file.

August 2012 pdf-file, ps-file.

December 2012 pdf-file, ps-file.

April 2013 pdf-file, ps-file.

August 2013 pdf-file, ps-file.

December 2013 pdf-file, ps-file.

April 2014 - first attempt pdf-file, ps-file.

April 2014 - second attempt pdf-file, ps-file.

August 2014 pdf-file, ps-file.