ALA C, 2003-04, gamla tentor

 

[Kurssidan, vecka 1, vecka 2, vecka 3, vecka 4, vecka 5, vecka 6, vecka 7, Matlab]

En nyhet 2003-04 är att det blir en Matlab-fråga på tentan. Den blir upplagd så här:

a. Skriva ett enkelt program.
b. Räkna för hand alla steg som ett givet program gör.

Jag kommer kräva minst 5 av 10 poäng på denna uppgift för godkänt. För dem som behöver det kommer jag att lägga in "Veckans matlabövning" från och med vecka 3. Det kommer att finnas tid till detta på studio-lektionerna men du måste också jobba med matlab på annan tid.

Avsikten är att garantera att alla kan den grundläggande matlab-programmeringen. De som känner att de klarat programmeringen i ala-a och ala-b bra behöver inte bekymra sig om detta.

040828 (ps) inklusive lösningar, protokoll.
040311 (ps) inklusive lösningar, protokoll.

Övningstentamen 2003-04 (ps) med lösningar.

Här finns följande gamla tentor:

Ordinarie tenta, VT-00 (ps) med lösningar (ps)

Ordinarie tenta, VT-01 (ps) med lösningar (ps)

Omtenta, jan-02 (ps) med lösningar (ps)

Ordinarie tenta VT-03 (ps) med lösningar (ps).

Notera att fr.o.m. 2003 ingår även dynamiska system (ps) och egenvärdesproblem (ps) i denna kurs.


Editor: Stig Larsson Last modified: Sun Jan 18 21:52:02 MET 2004