Analys och linjär algebra K, Kf, Bt, del C, 2004-05

 

[vecka 1, vecka 2, vecka 3, vecka 4, vecka 5, vecka 6, vecka 7, vecka 8, Matlab]

Lärare

Föreläsare och examinator:
Nils Svanstedt
Telefon: 772 5346
Email: nilss@math.chalmers.se
Hemsida: http://www.math.chalmers.se/~nilss
Matematiskt centrum, rum 2312

Kurslitteratur:
K. Eriksson, D. Estep, och C. Johnson, Applied Mathematics - Body and Soul, Springer 2003, (AMBS) (finns på Cremona, pris: 800 kr för 3 volymer).
E. Pärt-Enander och A. Sjöberg, "Användarhandledning till Matlab 6", Uppsala Universitet, 2001 (PE-S).
Övrigt kursmaterial

Losningar till veckoproblemen i AMBS
skrivna av David Heintz.
Tentamen 050114 i ps och pdf format.
.
Losningar 050114 i i pdf format.
.
Tentamen 050317 i pdf format.
.
Losningar 050317 i i pdf format.
.

Undervisning (lärare, schema).

Programvara: MATLAB och GNU Octave (på Chalmers start-CD).

Översiktlig kursplan

v 1
Dynamiska system, stabilitet
Egenvärdesproblem
v 2
Ortogonalitet, ON-baser, Minsta kvadrat
Hückel-approximationen
v 3
Vektorvärda funktioner av flera variabler
Kurvor och ytor
Intro till Poissons ekvation
v 4
Optimering
Div, rot, laplace
Steepest Descent
v 5
Kurvintegralen
Multipelintegraler
v 6
Gauss och Green
Mer intro till Poissons ekvation
v 7
Stokes
Potentialfält
v 8
Uppsamling och repetition

Examination

Skriftlig tentamen, torsdag 2005-03-17 e V.

040828 (ps) inklusive lösningar, protokoll.
040311 (ps) inklusive lösningar, protokoll. Gamla tentor.

Länkar:

Schema. Matematikkurser K-Kf-Bt. Kemikursen.
A reformed mathematics education at Chalmers, uppsats presenterad vid Högskoleverkets kvalitetskonferens, 2001.
Integration av matematik, kemi, kemiteknik


Editor: Nils Svanstedt Last modified: Sun Jan 30 21:51:07 MET 2005