Doktorandkurs:

Markovkedjor

september-oktober 2004


Senaste nytt: Uppsatser av deltagarna

If (legitimately) requested by at least one participant, the lectures will be given in English. The lecture notes are in English. For more information, please contact me (O.H.).

Föreläsare och examinator: Olle Häggström.

Denna kurs är tänkt att ta upp ett antal inriktningar av diskret Markovteori. Några särskilda förkunskaper krävs inte utöver vad vi vanligen begär av de doktorander vi antar till forskarutbildningen i matematisk statistik, men det är en fördel att i något sammanhang ha bekantat sig med Markovkedjor på grundkursnivå.

Kurslitteraturen kommer att bestå av följande:

Två föreläsningar i veckan - måndagar 10-12 och torsdagar 13-15 - kommer att ges med start måndagen den 6 september, och avslutning torsdagen den 21 oktober. Rum S1, Matematiskt centrum.

Föreläsning 1: Grundläggande definitioner. Diskret och kontinuerlig tid. Diskreta och kontinuerliga tillståndsrum. Explosioner och annat knepigt. måndag 6 september 10.00-11.45 S1
Föreläsning 2: Mer om explosioner. Stationära fördelningar. torsdag 9 september 13.15-15.00 S1
Föreläsning 3: Existens av stationära fördelningar. En sats av STL-typ (Stora Talens Lag) för Markovkedjor. måndag 13 september 10.00-11.45 S1
Föreläsning 4: Bevis av förra föreläsningens STL-sats. Entydighet hos stationära fördelningar. torsdag 16 september 13.15-15.00 S1
Föreläsning 5: Mer om STL-beteende och om konvergens mot stationär fördelning. måndag 20 september 10.00-11.45 S1
Obs! Ingen föreläsning torsdagen den 23 september!
Föreläsning 6: Centrala gränsvärdessatsen för ändliga Markovkedjor. måndag 27 september 10.00-11.45 S1
Föreläsning 7: Reversibilitet, slumpvandring, och viktad slumpvandring. torsdag 30 september 13.15-15.00 S1
Obs! Ingen föreläsning måndagen den 4 oktober!
Föreläsning 8: Mer om reversibilitet. torsdag 7 oktober 13.15-15.00 S1
Föreläsning 9: MCMC. Träffsannolikheter i slumpvandringar. måndag 11 oktober 10.00-11.45 S1
Föreläsning 10: Slumpvandringar och likströmskretsar. torsdag 14 oktober 13.15-15.00 S1
Föreläsning 11: Rayleighs Monotonitetsprincip. måndag 18 oktober 10.00-11.45 S1
Föreläsning 12: Rekurrens kontra transiens i d dimensioner. torsdag 21 oktober 13.15-15.00 S1
Skriftlig tentamen fredag 22 oktober 13.15-17.15 S4

Examinationen består av två delar:

Den viktigaste delen av examinationen är uppsatsen; tentan kommer att göras ganska enkel.

Godkänd examination ger 5 poäng i doktorandutbildningen.

Jag upprätthåller en epostlista över kursdeltagare och andra intresserade: den som vill vara med på denna lista (vilket bland annat ger möjlighet att påverka schemat) kan höra av sig till mig.