Johan Jonasson

Professor

Department of Mathematical Sciences
Chalmers University of Technology
S-412 96 GÖTEBORG
SWEDEN

Phone: +46 31 772 35 46 (office)
Fax: +46 31 772 35 08 (office)

Email: jonasson@chalmers.se

Research interests

Probability Theory, Statistical Mechanics, Mixing times, Bayesian modeling, Machine learning.

Teaching

Full list of publications

Some recent and selected publications

Kompendium till sannolikhetsteori i forskarutbildningen .

Pedagogiskt projekt: Matematik IT.

Discrete Random Geometry 2013.

Teknisk matematik

Sedan januari 2014 är jag programansvarig för civilingenjörsprogrammet Teknisk matematik. Här är en länk till information om programmet

Teknisk matematik

Somliga masterprogram som är valbara från TM har särskilda kurskrav utöver vad som ingår som obligatoriskt i TMs kandidatdel. I följande dokument finner man vad som gäller för respektive masterprogram.

Masterprogrammens egna sidor med särskilda behörighetskrav

Engineering Mathematics and computational science

From 2010 to 2013, I was the director of the Chalmers master program Engineering mathematics and computational science. Here are a few useful links for that. The present director is Håkan Andreasson, hand@chalmers.se.

MPENM in the Student Portal

Structure of the first year

Structure of the second year

Coauthors

Nibia Aires, Itai Benjamini, Jacob van den Berg, Petter Brändén, Maria Deijfen, Devdatt Dubhashi, Malin Palö Forsström, Olle Häggström, Stefan Lemurell, Russ Lyons, Ben Morris, Elchanan Mossel, Olle Nerman, Yuval Peres, Desh Ranjan, Oded Schramm, Jeff Steif, Johan Tykesson.

DISCLAIMER: This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Chalmers University of Technology. See the Chalmers www policy (in Swedish).