Matematiska Vetenskaper, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs uivernsitet

[Picture of me]

Jan Stevens


Undervisning

S19: MMG720, Differential geometry

S18: MMA320, Introduction to Algebraic Geometry

Undervisning i tidigare terminer


Examensarbete i geometri


Forskning

Jag sysslar med singulariteter av allehanda slag.

Det enklaste exempel av en singulär yta är en kon: alla punkter är regulära utom just spetsen. Situationen kan också beskrivas med en ekvation, som är även ett polynom. Algebraisk geometri tar just detta som utgångspunkt: lösningar till system av polynomiella ekvationer. Som i exemplet med konen kan singulära punkter beräknas ur ekvationerna. Singulära ytor studeras genom att jämföra dem med regulära. Detta kan göras på två sätt, genom upplösning där singulära punkter ersätts med en kurva, eller genom deformation där ekvationen störs. För allmäna koner, över kurvor som ligger i flerdimensionella rum, kan man igen försöka störa ekvationssystemet, men detta är betydligt svårare och i vissa fall även principiellt omöjligt. Beräkningar av speciella exempel kräver hjälp av datorn.

Forskargruppen algebraisk geometri och talteori.

Mina publikationer.

[sextic]


Disclaimer.


Jan Stevens
Matematik
Göteborgs universitet
Chalmers tekniska högskola
SE-412 96 Göteborg
Sweden
e-mail: stevens at chalmers.se
URL: http://www.math.chalmers.se/~stevens
phone: +46-31-772 5345
fax: +46-31-161973
office: room 5028, Matematiska Vetenskaper (map).

Last modified: 14 MAR 2017