Geometri

Traditionellt handlar geometri om kurvor och ytor. Även högre-dimensionella objekter studeras, men kurvor och ytor kan visualiseras. På webben finns en Famous curves index (University of St. Andrews, UK) och olika gallerier med ytor, t ex i Bergen, Norge och Mainz, Tyskland: Ytor med många dubbelpunkter.

Forskningsgruppen AGAT (algebraisk geometri - algebra - talteori)


Vill du veta mer:
Last modified: Tue Jan 21 16:02:38 MET 2003