MVE355, Programmering och numeriska beräkningar med MATLAB, 2017/18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

 • Lösningsförslag till tentan 2018-10-13.
 • Lösningsförslag till tentan 2018-05-28.
 • Några fler gamla tentor utlagda (finns längst ner på sidan).
 • Labtillfällena torsdag 17/5 (kl 13-17) och 18/5 (kl 8-12) är tänkta för restredovisning. Redovisa de labbar du inte hunnit redovisa under kursens gång. Det kommer att finnas två labhandledare i labsalen. Jag kommer också att vara där och svara på frågor (t.ex. frågor gällande gamla tentor). Jag tar även emot labredovisningar i mån av tid.
 • Ingen föreläsning tisdag 15/5.
 • Jag har kompletterat schemat nedan med läshänvisningar. Det finns en mer omfattande läshänvisning under rubriken Kurslitteratur nedan (klicka på länken bok).

  Lärare

  Kursansvarig: Katarina Blom

  Labbhandledare: Hussein Hamoodi, Bogdan Dobondi, Ester Sandström

  Kurslitteratur

  Några kapitel från en blivande bok.

  Laborationsmaterial (Materialet finns under rubriken Obligatoriska Laborationer nedan).

  Program

  Föreläsningar

  Alla läshänvisningar avser materialet 'Några kapitel från en blivande bok' ovan. (När kapitelhänvisningen är skriven inom parentes betyder det att kapitlet innehåller mycket mer information än vad som behövs till kusen). Föreläsningarna är numrerade, föreläsning 1 kallas F1, föreläsning 2 F2 etc.
  Läsvecka
  Läshänvisning Innehåll
  1

  F1: kap 1 (hela kapitlet)

  F2: kap 2 (sid 31 - 43)

  F1: Introduktion till Matlab, enkla matlabkommandon, beräkning av aritmetiska uttryck, datatyper, variabler.

  F2: Fält.

  Exempel från föreläsningen

  2

  F3: kap 5 (sid 111 - 123)

  F4: kap 1 (sid 17 - 19), kap 7 (sid 149 - 154)

  F3: Matriser och linjära ekvationssystem

  F4: Grafik

  Exempel från föreläsningen (F4)

  PaskaggWiki G L A D P Å S K
  3 F5: kap 3 (sid 55 - 57), kap 4 (hela kapitlet), kap 6 (sid 135 - 145). F5: Programmering i Matlab, Kontrollstrukturer, if, while, for . Egendefinerade funktioner.

  Lab3b (Kort om programmering i Matlab) diskuteras på föreläsningen.

  4

  F6: Se F5 ovan

  F7: kap 7 ((imagesc) sid 164 - 165, Animeringstekniken sid 156 - 157)

  F6: Programmering i Matlab (forts)

  F7: Simulering

  Lab4 (Enkel simulering) diskuteras på föreläsningen (F7).

  5

  F8: kap 9 (sid 186 - 191)

  F8: Numerisk lösning av ickelinjära ekvationer

  Lab5 (Ekvationslösning) diskuteras på föreläsningen

  6

  F9: kap 9 (sid 191 - 193)

  F10: kap 9 (Lab 7)

  F9: Numerisk integrering

  Lab6 (Numerisk integrering) diskuteras på föreläsning F9

  F10: Numerisk lösning av differentialekvationer (första ordningen)

  Lab7 (Numerisk lösning av differentialekvationer) diskuteras på föreläsning F10

  7

  F11: kap 9

  F11: Numerisk lösning av differentialekvationer (högre ordning)

  Andra delen av Lab7 (Numerisk lösning av differentialekvationer) diskuteras på föreläsning F11

  F12: Repetition, gamla tentor.

  Föreläsningsanteckningar F12, här finns tentan som det hänvisas till i anteckningarna.

  8 F13 F13: Extra (kan ev. ställas in) OBS DENNA FÖRELÄSNING UTGÅR

  Obligatoriska laborationer

  Laborationerna redovisas i labsal vid något av laborationspassen (se schemat (TimeEdit) ovan).
  Läsvecka
  Laboration
  1

  Introduktion till Matlab

  Redovisa uppgift 1-7

  Deadline: lv. 1

  2

  Mer om funktioner och grafik i Matlab

  Redovisa uppgift 1-6

  Deadline: lv. 2

  PaskaggWiki P Å S K
  3

  (a) Matriser och linjära ekvationssystem

  Redovisa uppgift 6-7

  (b) Kort om programmering Matlab

  Redovisa uppgift 1-6

  Deadline lv. 3

  4

  Enkel simulering

  Redovisa enligt labpm

  Deadline lv. 4

  5

  Ekvationslösning

  Redovisa enligt labpm

  Deadline lv. 5

  6

  Numerisk integrering

  Redovisa enligt labpm

  Deadline lv. 6

  7

  Numerisk lösning differentialekvationer

  Redovisa enligt labpm

  Deadline lv. 7  Studieresurser

  Examination

  För att bli godkänd på kursen krävs att man:

  Inga hjälpmedel är tillåtna på tentan. Här finns ett formelblad som kommer att biläggas tentan.

  Datum för tentor hittar du här.

  Det finns inga möjligheter till delgodkännanden (eller kompletteringar) av kursen. Momenten ovan måste avklaras för att poäng för kursen ska kunna erhållas.

  Det betyg man får på den skriftliga tentamen blir slutbetyg på kursen.

  Rutiner kring tentamina

  I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

  Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

  Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

  Granskning vid ordinarie tentamen:
  Det ordnas inget separat granskningstillfälle av tentamen på den här kursen. Du kan hämta (och granska) din tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

  Granskning vid omtentamen:
  Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

  Kursvärdering

  I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

  Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

  Kursnämndsrepresentanter EPI:

  Kursnämndsrepresentanter Maskin:

  Gamla tentor

  Några fler gamla tentor utlagda. Obs, det kan vara småfel i lösningsförslagen.