Nyheter
 
Examinator och lärare
Samuel Bengmark, Matematiska vetenskaper
Åsa Ek, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap och Ale gymnasium
Mikael Holmqvist, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Kurslitteratur
Matematik

Återkoppling

Läroboksanalys

 Lektionsplanering

 IKT

  
Fallstudie

Kursplaner och bedömning
 
Undervisningsplan
Lv
Datum
Tid
Innehåll
Redovisningsuppgifter
Aktör
1
tis 4/9

fm


Kursintroduktion inklusive bakgrund till förändringarna i kursen.
Ämnesplaner för Matematik
Vanliga missuppfattningar hos gymnasieelever


Samuel
Åsa
Mikael


em
Instruktioner om redovisningsuppgift Minilektion.
Eget arbete med Minilektion
Minilektion ut Åsa

fre 7/9
fm

Återkoppling.
Diskussion om återkoppling tematiskt vid redovisningsuppgifternas presentationer.
OBS! Ny lokal MVL23, Matematiska vetenskapers hus, Johanneberg


Återkopplingsrefle.. ut
Mikaelem
Eget arbete mellan klockan 13 och 15.
Klockan 15: Redovisning av Minilektioner
OBS! Ny lokal MVL23, Matematiska vetenskapers hus, Johanneberg
Minilektion in Åsa
Samuel
2
tis 11/9
fm
Pytagoreiska tripplar. Binära operationer.
Matte 1 ut
Samuel


em
De algebraiska strukturerna grupp, ring och kropp. Återkopplingsrefl. in senast dagen innan seminariet Samuel

fre 14/9
fm
Eget arbete, läsa varandras återkopplingsreflektion, arbeta med Matte 1.em
Återkopplingsseminarium.

Mikael
3
tis 18/9
fm

Presentation av Matte 1
Återkopplingstema: Val av beteckningar. Användning av tavlan.
Information inför Liseberg
Matte 1 in

Samuel
Åsa


em
Den multiplikativa strukturen i Z. Kongruensräkning. Eulers fi-funktion och  Eulers-formel.
Samuel

fre 21/9
fm
Kognitiva krav och läromedel.
Utlämning av uppgift i Läromedelsanalys.
Text om kognitiva krav
Läromedlesanalys
ut
Mikael


em
Liseberg

Åsa/Pendrill
4
tis 25/9
fm

Diskreta logaritmer.
Irreducibilitet, primtal och aritmetikens fundamentalsats. Primtal mod 4.
Mersenne primtal och perfekta tal
Matte2 ut

Samuel


em
Inför offentlig presentation (Fokus på Feedback på feedback. )
Information inför VFU. Möte med VFU-handledare.
Inför skolbesök, checklista, ta med prov hem.
OBS pågår till klockan 17.
Offentlig presentation ut
Bedömningssem. ut
Samuel
Sheila
Åsa

fre 28/9
fm
Redovisa Läromedelanalys.
Återkopplingstema: Val av exempel. Tydlighet i framställningen.
Mittkursutvärdering
Läromedelsanalys in

Mikael
Samuel


em
IKT
Lektionsplanering
Lektionsplaneringsuppgift med IKT inslag, olika hjälpmedel för olika grupper om 2.
Lektionsplanering ut
Åsa
Samuel
5
tis 2/10
8.00
-17.00
Skolbesök
Skolbesök
Checklista inför skolbesök
Åsa
Åsa

fre 5/10
fm
Redovisa Lektionsplanering:
Återkopplingstema: Användning av hjälpmedel och IKT. Engagemang, inspiration, energi. Motivation.
Lektionsplanering in

Åsa
Samuel


em
Primtalstester, RSA kryptering
Kvadratisk reciprocitet

Samuel
6
tis 9/10
fm
Röst och tal

Malin Abrahamsson


em
Fallstudier inklusive skolbesöket 1h
Bedömningsseminarium, texter och prov från skolbesök 2h

Bedömningssem.
in
Åsa
Mikael

fre 12/10
fm
Presentera redovisningsuppgifter
Återkopplingstema: Argumentation. Varierade arbetsformer.
Matte2 in
Matte3 ut
Samuel


em
Teater för lärare

Anna Larsson
7
mån 15/10
17-19
Offentlig presentation
Återkopplingstema: Relevans och sammanhang. Tidsdisposition och tempo. Kontakt och dialog med åhörarna. Röst och kroppspråk.
Offentlig presentation in
Samuel

tis 16/10
fm
Matematikens karaktär, kunskapsbildning och överförbarhet
Eget arbete återkoppling från offentlig presentation

Samuelem
Återkoppling på återkoppling från offentlig presentation 1h
Om gruppexamination, film 2h

Samuel
Mikael
Åsa

fre 19/10
fm
Redovisningsuppgifter och repetition
Återkopplingstema: Val av benämningar. Att hantera svåra frågor och köra fast.
Matte 3 in
Samuelem
Inför VFU

Sheila
Åsa
Ingemar
8
mån 22/10
fm
Skriftlig tentamen klockan 9-12 i sal MVL14 på Matematiska vetenskapertis 23/10
em
Muntlig tentamen i MVL12. 16.40: DLÖ, FF & KT. 17.20: AG, DL,HA & MD. 
Kurssyfte och mål
Syftet med kursen är att förbereda för undervisning i matematik genom att behandla didaktiska frågor och utmaningar, inte minst genom att utforska ditt egna lärande, problemlösande, hypotessökande och teoribyggande inom algebra och talteori.På kort sikt handlar det om att bli förberedd för VFUn nästa lärperiod. Kursen har också som syfte att förbereda dig på att kunna diskutera vetenskapsteoretiska frågor såsom "Vad karaktäriserar matematiken?".

Målen är att du skall kunna

Examination
Examinationen i kursen har fyra delar