MVE450, Beräkningsmatematik, 2018/19


Meddelanden


20190503: Tisdagen den 11 juni, kl.9:00-9:40, kommer det finnas en möjlighet att skriva ytterligare en omdugga på MVE450 (för er som ännu inte är godkända på den delen av kursen). Duggan kommer äga rum i lektionssal MVH:12 vid institutionen för matematiska vetenskaper (längst ner i högdelen av institutionen). Ingen anmälan behövs men den som avser skriva duggan måste vara på plats i salen senast kl.8:50.  
20190125:
En annan examinator kommer ta över efter 31 januari. Vem det blir är inte klart än, men det kommer meddelas här. Den nye examinatorn får ta ställning till eventuell ytterligare omdugga.
20190124: Omduggan rättad. Godkända duggor är registrerade i PingPong. Om duggan inte markerad godkänd så betyder det att man inte klarade duggan.
20190123: Här kommer meddelas när omduggan rättad.
Omduggan onsdag 23/1, kl 12:00-12:40, med lösning.
20190104: Det blir omdugga onsdag 23/1, kl 12:00-12.40 i sal HA1.
20181219: Godkända duggor är registrerade i PingPong. Om duggan inte markerad godkänd så betyder det att man inte klarade duggan.
Det kommer anordnas en omdugga i början av läsperiod 3. Datum meddelas här lite senare.
20181217: Här kommer meddelas när duggan rättad.
Duggan måndag 17/12, kl 10:00-10.40, med lösning.
Duggan måndag 17/12, kl 11:00-11.40, med lösning.
20181208: En övningsdugga finns under ''Program'', läsvecka 6. Övningsduggans syfte är att ge en bild av ungefär hur duggan kan komma att se ut.
Räkneträning får man genom att göra rekommenderade övningar. Utnyttja Mattesupporten på Chalmers bibliotek (onsdagar och torsdagar kl 17:00-19:00).
20181119: Matlabkod från dagens föreläsning finns länkad under ''Program'', läsvecka 3.
20181119: Matlabkod från föreläsningen förra veckan finns länkad under ''Program'', läsvecka 2.
20181031: Datorlaborationerna kommer examineras online med hjälp av Möbius Assessment och uppgifterna nås via PingPong.
När de olika uppgifterna är öppna kommer framgå nedan under ''Program''.

Schema

Föreläsningar
Måndagar kl 10:00-11:45 i sal HA1.

Laborationsschema
Grupp Tid Sal
Grupp 1-7
Grupp 8-13
Onsdagar kl 15:15-17:00 och fredagar kl 10:00-11:45 D209
D309
Grupp 14-20
Grupp 21-26
Tisdagar kl 13:15-15:00 och torsdagar kl 08:00-09:45 D209
D309
Grupp 27-33
Grupp 34-39
Tisdagar kl 15:15-17:00 och torsdagar kl 10:00-11:45 D209
D309
Grupp 40-46
Grupp 47-52
Onsdagar kl 13:15-15:00 och fredagar kl 08:00-09:45 D209
D309
Varje grupp skall delta på två laborationspass varje vecka. Schemat ovan gäller läsvecka 1-6, läsvecka 7 avviker något (se detaljschema).
Gruppindelning, där du ser vilken grupp du tillhör under läsperiod 2.

Lärare

Föreläsningar: Adam Malik, e-post maadam@chalmers.se, telefon 7723564.
Kursansvarig: Jacques Huitfeldt, e-post jacques@chalmers.se, telefon 7721093.
Labbhandledare: Patrik Agné, Åke Andersson, Margareta Carlerös, Sunney Fotedar, Jacob Leander, André Malm, Medet Nursultanov, Gabrijela Obradovic,
Joao Paulos, Hung Tran.
Tisdagar kl 13-17 Patrik, Margareta, Sunney Onsdagar kl 13-17 Åke, Hung, Jacques
Torsdagar kl 8-12 Åke, André, Gabrijela Fredagar kl 8-12 Jacob, Joao, Medet

Kurslitteratur

James Stewart, Calculus, Early Transcendentals, 8:e upplagan.
Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, 3:e upplagan. Rekommenderad bredvidläsning.
Allen B. Downey, Physical Modeling in MATLAB, är gratis att ladda ner från nätet. Kan vara ett bra komplement.

Program

Veckoprogram
Läsvecka Innehåll
1 Föreläsning
Introduktion till differentialekvationer (Stewart kapitel 9.1-9.2).

Laboration
Vi skall använda Matlab genom hela kursen och vi börjar med att se hur vi kan arbeta effektivare genom att använda cell-läge i editorn samt använda hjälptextsystemet som tillhör Matlab.

Denna vecka skall vi lära oss mer om grunderna i Matlab. Följande veckor skall vi sedan använda dessa nya kunskaper för att se mer på beräkningsmetoder.

Inför första laborationen är det lämpligt att repetera laboration 3 från förra läsperioden, speciellt avsnitt 5 och 6.

Laboration 1: Kontrollstrukturer i Matlab.
Lämplig bredvidläsning i Jönsson är kapitel 6.1-6.11.

Möbius-testet av laboration 1 (3 st uppgifter) öppnas på måndag 5/11 kl 8:00 och stängs på fredag 16/11 kl 17:00.
Detta första test har extra lång öppettid med tanke på att kursen precis startat, senare blir öppettiden ungefär en vecka.
Man når testen genom att logga in på PingPong och gå till aktiviteten ''MVE450 Beräkningsmatematik H18''.

Inför nästa vecka repetera laboration 2 och laboration 4 från förra läsperioden.
Kursen kräver en del arbete utanför schemalagd tid. Se till att vara förberedda inför det fortsatta arbetet i datorsal genom att läsa laborationstexterna i förväg. Det är viktigt att man förstår innehållet i varje laboration, vi skall bygga vidare på dem senare.
2 Föreläsning
Separabla differentialekvationer (Stewart kapitel 9.3, utom ''Orthogonal Trajectories'' sid 603).

Matlabkod från föreläsningen.

Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
9.3: 1, 5, 11, 13, 15, 37, 39, 43, 45, 47, 49

Kursen kräver att vi även räknar med penna och papper utanför schemalagd tid. Se till att arbeta med de rekommenderade övningsuppgifterna. Det är viktigt att inte bara titta på lösningar, istället skall man räkna själv.
Vi påminner om att man kan få extrahjälp i matematik via Mattesupporten på Chalmers bibliotek (öppen onsdagar och torsdagar kl 17:00-19:00).

Laboration
Nu är det åter dags att se på beräkningsmetoder. Vi skall bygga vidare på laboration 2 och 4 från förra läsperioden.

Laboration 2: Mer om beräkningsmetoder. Programskalen min_newton.m och min_integral.m
Någon lämplig läsning i Jönsson finns inte, mer än de kapitel vi nämnde förra veckan.

Möbius-testet av laboration 2 (2 st uppgifter) öppnas på måndag 12/11 kl 8:00 och stängs på onsdag 21/11 kl 17:00.
Man når testen genom att logga in på PingPong och gå till aktiviteten ''MVE450 Beräkningsmatematik H18''.
3 Föreläsning
Linjära differentialekvationer (Stewart kapitel 9.5).

Matlabkod från föreläsningen.

Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
9.5: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 27, 33, 35, 37

Laboration
Denna veckan skall vi se på beräkningsmetoder för differentialekvationer.

Laboration 3: Differentialekvationer. Funktionen riktningsfaelt och programskalet min_ode.m
Lämplig läsning i Jönnson är kapitel 14.1, 14.4.

Möbius-testet av laboration 3 (3 st uppgifter) öppnas på måndag 19/11 kl 8:00 och stängs på onsdag 28/11 kl 17:00.
4 Föreläsning
Linjära differentialekvationer av andra ordningen (Stewart kapitel 17.1).

Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
17.1: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 27

Laboration
Denna veckan skall vi se på beräkningsmetoder för system av differentialekvationer.

Laboration 4: System av differentialekvationer
Lämplig läsning i Jönnson är kapitel 14.2-14.3.

Möbius-testet av laboration 4 (3 st uppgifter) öppnas på måndag 26/11 kl 8:00 och stängs på fredag 7/12 kl 17:00.
5 Föreläsning
Fortsättning av linjära differentialekvationer av andra ordningen (Stewart kapitel 17.2).

Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
17.2: 1, 3, 5, 7, 9

Laboration
Vi ser på symbolisk lösning av differentialekvationer i Matlab (ingen examination) och gör färdigt Möbius-testet av laboration 4 om vi inte klara med det redan.
6 Föreläsning
Fler tillämpningar av integraler (Stewart kapitel 8.1-8.2).

Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
8.1: 9, 11, 13, 33, 35, 43
8.2: 1, 7, 9, 27

Har ni Stewarts 7:e upplaga så numreras dessa uppgifter enligt
8.1: 9, 11, 13, 31, 33, 39
8.2: 1, 5, saknas, 25

En övningsdugga finner du här. När du räknat själv finns lösningen att se på här.

Att träna på att räkna gör man genom att räkna de uppgifter i boken som vi har rekommenderat. Det är viktigt att inte bara titta på lösningar, istället skall man räkna själv. Övningsduggans syfte är att ge en bild av ungefär hur duggan kan komma att se ut, därför blir det bara en övningsdugga.

Vi påminner åter om att man kan få extrahjälp i matematik via Mattesupporten på Chalmers bibliotek (öppen onsdagar och torsdagar kl 17:00-19:00).

Laboration
Sista laborationen i denna läsperiod och den behandlar kurvlängd samt rotationskroppars volym och mantelarea.

Laboration 5: Tillämpningar av integraler. Funktionen rotationsyta

Möbius-testet av laboration 5 (2 st uppgifter) öppnas på måndag 10/12 kl 8:00 och stängs på onsdag 19/12 kl 17:00.
7 Föreläsning
Föreläsningen ersätts av en obligatorisk dugga (penna och papper). Duggan täcker de kapitel ur Stewart som har behandlats under föreläsningarna (Stewart 8.1-8.2, 9.1-9.3, 9.5, 17.1-17.2). Duggan är i vanliga föreläsningssalen HA1.
Klassen delas i två grupper enligt:
Grupp 1 = studenter vars efternamn börjar på A-K
Grupp 2 = studenter vars efternamn börjar på L-Ö
Kl 10:00-10:40 gör grupp 1 duggan och kl 11:00-11:40 gör grupp 2 duggan.

En övningsdugga finns under förra veckans program.

Laboration
Restredovisningar av laborationer. Sista chansen detta läsår.

Studieresurser

Mattesupporten är öppen för alla som studerar på Chalmers eller på Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
FUNKA hjälper dig som går på Chalmers och har behov av extra stöd pga någon funktionsnedsättning.

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Vi länkar till laborationer direkt i programmet ovan. Samtliga laborationer i de olika matematikkurserna för samhällsbyggare finns här.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Examination

Examinationen består av laborationer samt en dugga.
Duggan omfattar differentialekvationer och tillämpningar av integraler. Blir man inte godkänd på duggan så ges en ny möjlighet i januari.
Laborationerna kommer examineras med hjälp av Möbius Assessment. Ni får gärna lösa uppgifterna i par, men alla uppgifter ska redovisas separat i Möbius. Länkar till uppgifterna kommer finnas i PingPong. På varje uppgift har ni 5 försök och varje försök är begränsat till 2 timmar.
Uppgifterna kommer att finnas tillgängliga under den tid som anges ovan under ''Program''. Blir ni inte klara med laborationerna under den tiden kontaktar ni kursansvarig.

Du kan kontrollera vad du är klar med genom att logga in på PingPong och titta på aktiviteten ''MVE450 Beräkningsmatematik H18''.

Kursvärdering

Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs. Se följande mall för kursvärdering i studentportalen.

Väsentliga förändringar jämfört med förra kurstillfället:
Laborationerna kommer examineras online med hjälp av Möbius Assessment.

Studentrepresentanter:
TKATK    Robin Flyman (flyman@student.chalmers.se)
TISAM    Elin Edstam (elineds@student.chalmers.se)
TKSAM   Lovisa Bjugård (lovbju@student.chalmers.se)
TISAM    Anton Danieli (johnant@student.chalmers.se)
TKSAM   Theo Andersson (theoa@student.chalmers.se)