Inledande matematik V & AT HT06


Kursansvarig: Docent Johan Jonasson

DET ÄR AV STÖRSTA VIKT ATT MAN OFTA KOLLAR OCH TAR DEL AV DEN INFORMATION SOM FINNS PÅ DENNA SIDA FÖR ATT PÅ SÅ SÄTT KOMMA VÄL FÖRBEREDD TILL UNDERVISNINGEN.

  Nyheter

  Tider och salar

Oregelbundet. Se schema i studieportalen.

  Litteratur och kursinnehåll

Robert A. Adams Calculus: A complete course, sixth edition, Pearson Addison Wesley, 2006 och Rolf Pettersson Förberedande kurs i matematik vid Chalmers tekniska högskola . I kursen ingår kapitel 1 ur RP och kap P:4-5,7, kap 1, kap 2, kap 3:1-5, kap 4:1-5,9, kap 10:1-4 och kap A:1 ur RAA. Dessutom ingår lite material om linjära ekvationssystem. Detta delas ut under kursens gång.

Boken RAA kan köpas på Cremona. RP's kompendium kommer att säljas i pausen under kursens första föreläsning. Priset är 100 kr. För den som glömmer pengar eller missar första föreläsningen går kompendiet sedan att få tag på på DC. (Observera att boken visserligen inte är billig, men att den kommer att användas till tre olika kurser, vilket gör att den totala kostnaden för kurslitteratur till dessa kurser ändå är låg.)

  Rättelser till boken

Klicka här för en rättelselista.

  Program

Tempot i matematikundervisningen är högt. Det är viktigt att du kommer igång med att studera teorin och lösa uppgifter genast. Det är ett misstag att tro att man klarar att läsa in kursen veckan före tentamen! Läs igenom de avsnitt som tas upp på föreläsningarna i förväg, så blir det betydligt enklare att följa med och veta vad som eventuellt behöver antecknas. Försök räkna igenom uppgifterna före övningstillfället och fråga på de uppgifter du inte klarar. Utnyttja övningsledarna!

Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Under föreläsningarna går vi igenom den matematiska teorin och under övningarna löser vi uppgifter med anknytning till denna. Till största delen kommer övningarna att bestå av egen verksamhet, dvs att studenter själva löser uppgifter, med tillgång till handledarhjälp, men ibland, i begränsad omfattning, också demonstrationsräkning då handledaren går igenom en uppgift vid tavlan. Under kursens gång kommer vid fyra tillfällen att ges en dugga . En dugga kan ses som en "minitentamen" på det som behandlats under de senaste veckorna. Varje dugga kommer att bestå av tre uppgifter som vardera ger maximalt två poäng. Således kommer man under kursens gång att kunna samla ihop maximalt 24 poäng på duggor. Detta ger i sin tur bonuspoäng på ordinarie tentamen enligt formeln antal bonuspoäng = antal duggapoäng/3 med eventuell avrundning uppåt. Duggor kommer att hållas under fredagsföreläsningarna läsveckorna -1, 2, 4 och 6.

  Schema för läsveckorna

Allteftersom kursen framskrider markeras avklarat material med grönt. Längre ner kommer man att finna veckoblad med mer detaljerad information om de olika läsveckorna, med bland annat rekommenderade övningar.

Vecka Stoff Avsnitt
-2 Algebraiska räkningar. Funktionslära. RP kap 1, kap P:4-5
-1 Komplexa tal. Trigonometri. kap A:1, kap P:7
1 Linjära ekvationssystem. Gränsvärden och kontinuitet. utdelat material, kap 1
2 Derivata och deriveringsregler. Derivering av trigonometriska funktioner. Medelvärdessatsen. Högre ordningens derivator. kap 2:1-7
3 Tillämpningar av derivata. Inversa funktioner. kap 2:8-11, kap 3:1
4 Exponential- och logaritmfunktionerna. Arcusfunktionerna. kap 3:2-5, kap 4:1
5 Extremvärdesproblem. l'Hospitals regel. 4:2-5, 4:9
6 Geometri i planet och i rummet. kap 10:1-4
7 Geometri forts. Repetition. Lösning av gamla tentor. xxx
27/10 Tentamen: Förmiddag i VV-salar för V och M-huset för AT.  

  Veckoblad

  Gamla tentor

  Tentamina

Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. Tentamen kommer att omfatta 50 poäng (plus eventuella bonuspoäng) och för betyget 3 krävs minst 20 poäng, för betyget 4 minst 30 poäng och för betyget 5 minst 40 poäng.
Rättade tentor återfås på Mottagningen för matematik i Matematiskt centrum. Öppettiderna är må-fr 12.00-13.00.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt.

  Lektionsledare och gruppindelning

Garupp a: Johan Jonasson
Grupp b: Magnus Röding, roding@math.chalmers.se
Grupp c: Peter Niitenberg, peter.niitenberg@bredband.net
Grupp d: Jacob Sznajdman, sznajdma@math.chalmers.se
AT: Henrik Pettersson, henripet@math.chalmers.se


Johan Jonasson <jonasson@math.chalmers.se>
Last modified: Tue Aug 15 16:00:00 MET DST 2006