TMV151, Matematisk analys i en variabel, 2018/19

Aktuella meddelanden

Lösningar till den andra omtentan finns här.

Lösningar till omtentan finns här.

Granskning av tentan sker i MVL15, klockan 12:00-12:30 måndagen den 4:e Februari.

Lösningar till den ordinarie tentan finns här.

Matlabkoderna till demonstrationerna från föreläsning F17 finns här.

Bevislistan: 1.4, 1.5, 1.8, 2.4, 2.5, 3.4, 4.1, 4.5, 5.1, 6.1.

Lösningar till duggan finns här.

Nya uppgifter och lösningar till kapitel 4 har lagts upp.

Jag rättar fel i facit (och boken) och lägger upp nya verisoner kontinuerligt så kolla att ni har senaste versionen när ni jobbar med övningarna. Rättning av facit: Ö1:5a,6bc,9b; P1:2,3; Ö2:6a,11b,13ab,14b,18c;Ö3:7a,11b,25a; Ö4:1c,2ab,9d,17ab,19a,21b,22a,23b,25d; Ö5.8ab,9a,10a,21,23;

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Kursansvarig:Axel Målqvist (HB4)

Övnings/Lab-ledare: Per Ljung (ML11/MT0), Emma Darebro (ML12/MT11), Kristian Holm (ML13/MT12), Hussein Hamoodi (ML14/MT13) och John Pavia (ML15/MT9).

Kurslitteratur

Matematisk analys och linjär algebra (del II): Integralkalkyl [Blå boken].

Kursboken kan uppdateras under kursen om något tryckfel behöver korrigeras. Versionen på nätet innehåller även facit och lösningar till många övningar och problem.

Program

Föreläsningar

Dag
Avsnitt Innehåll
Mån 5/11
1.1-1.2
F01: Area som gränsvärde av summor, Riemannsummor
Tis 6/11
1.3-1.4
F02: Integralens definition, medelvärdessatsen
Ons 7/11
1.5-1.6
F03: Analysens fundamentalsats, generaliserade integraler
Mån 12/11
2.1-2.2
F04: Variabelsubstitution, partiell integration, rationella funktioner
Tis 13/11
2.3-2.4
F05: Båglängd, area, volym, rotationskroppar
Ons 14/11
2.5-2.6
F06: Numeriska metoder
Mån 19/11
3.1-3.2
F07: Introduktion till ODE, existens och entydighet
Tis 20/11
3.3-3.4
F08: Första och andra ordningens ODE
Ons 21/11
3.5-3.6
F09: Linjära ODE
Mån 26/11
4.1-4.3
F10: Laplacetransform
Tis 27/11
4.4-4.6
F11: Lösning av ODE med Laplacetransform
Mån 3/12
5.1-5.2
F12: Introduktion till linjär algebra och system av ODE
Tis 4/12
5.3-5.4
F13: Högre ordningens ODE som system, existens och entydighet
Ons 5/12
5.5-5.6
F14: Alternativ definition av elementära funktioner
Mån 10/12
6.1-6.2
F15: Numerisk lösning av ODE, konvergens
Tis 11/12
6.3-6.4
F16: Stabilitet, algoritmer
Ons 12/12
6.5-6.6
F17: System av ODE, randvärdesproblem: OBS 13-15!
Mån 17/12
7.1
F18: Tillämpningar
Tis 18/12

F19: Repetition
Ons 19/12

F20: Tentaräkning, OBS klockan 10-12!

Föreläsningsanteckningar finns i den här mappen. Uppdateringar sker under kursens gång.


Rekommenderade övningsuppgifter

Som demonstration görs (a)-delen av samtliga eller ett urval av de angivna övningsuppgifterna. Hemma rekommenderas ni göra resterande (a) (och gärna b) övningsuppgifter samt tex resterande udda problem. I senare kapitel finns ibland endast en övningsuppgift per nummer.

Dag
Uppgifter
Tis 6/11
Ö1.3,5,7,11,13, P1.2,3.
Tor 8/11
Ö1.15,17,20,21, P1.9,10.
Tis 13/11
Ö2.1,3,5,7,13, P2.2,4
Tor 15/11
Ö2.15,18,19,20,23, P2.5,10.
Tis 20/11
Ö3.1,3,7,8,9,12, P3.3.
Tor 22/11
Ö3.14,17,21,23,24, P3.5,6
Tis 27/11
DUGGA på kapitel 1-3.
Tor 29/11
Ö4.1,7,9,14,17,23, P4.1,9.
Tis 4/12
Ö5.4,5,7,11,13,17, P5.1,3.
Tor 6/12
Ö5.19,20,21,23, P5.7,9.
Tis 11/12
Ö6.1,3,4,9,13, P6.1,5.
Tor 13/12
Ö6.16,18,20,22, P6.10.
Tis 18/12
Ö7.1, Ö7.2, Ö7.3, P7.1.
Tor 20/12
Tentaräkning: Uppgifter 2, 4, 7, 9, 11, 13 på övningstentan

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab


Dag Uppgift
Ons 14/11 Datorövning 1: Numerisk integration
Ons 21/11 Datorövning 2: Primitiva funktioner
Ons 12/12 Datorövning 3: Ordinära differentialekvationer I
Ons 19/12 Datorövning 4: Ordinära differentialekvationer II

Referenslitteratur

 • Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 • MATLAB for Engineers, Holly More
  Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
 • MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
  Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
 • Kurskrav

  Kursens mål finns angivna i kursplanen.

  Duggor


  En skriftlig dugga genomförs i läsvecka 4 under övningspasset (27/11). Duggan behandlar material från kapitel 1-3 vilket skiljer sig från tidigare år. Duggan kan maximalt ge 7 bonuspoäng som kan användas vid ordinarie tentamenstillfälle och omtentor fram till och med augusti 2019.

  Här finns 1 2 övningsduggor med lösningar.

  Examination


  Tentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. För godkänt (betyget 3), krävs minst 20 p. För betyget 4 krävs 30 p och för betyget 5 krävs 40 p. Under läsåret ges även två omtentor med samma betygsgränser. Inga hjälpmedel tillåts.

  Minst en uppgift på tentan kommer vara av teoretisk natur och hämtas från följande lista av satser: 1.4, 1.5, 1.8, 2.4, 2.5, 3.4, 4.1, 4.5, 5.1, 6.1. En eller två uppgift på tentan kommer även ha anknytning till datorövningarna och fokusera på algoritmer och implementation.

  Här finns en övningstenta. Lösningar till vissa av uppgifterna finns i F20 resterande kommer på övningstillfället den 20/12.

  Rutiner kring tentamina

  I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

  Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

  Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

  Granskning vid ordinarie tentamen:
  Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

  Granskning vid omtentamen:
  Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

  Kursvärdering

  I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

  Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

  Gamla tentor

  Tentamen 160116 med lösningar
  Tentamen 160408 med lösningar
  Tentamen 160815 med lösningar
  Tentamen 170114 med lösningar
  Tentamen 170410 med lösningar
  Tentamen 170814 med lösningar
  Tentamen 180111 med lösningar
  Tentamen 180404 med lösningar
  Tentamen 180820 med lösningar
  Tentamen 190117 med lösningar
  Tentamen 190424 med lösningar
  Tentamen 190819 med lösningar