Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen

-  21/01: Kom ihåg att vi har inte Matlab på torsdag 22/01 !! Vi börjar på torsdag 29

-  21/01: Jag lade till mina anteckningar för lv1 (see Program). F.o.m. lv2 ska jag försöka lägga till mina anteckningar på måndagar, men jag lovar inte att jag hinner göra det...

- 23/01: Svante har skapat en pdf med svaren till de jämna rekommendarade uppgifterna av lv1/lv2. Tack, Svante!

- 23/01: Fridas anteckningar finns nu nedan i tabellen med "rekommenderade uppgifter". Tack, Frida!

- 26/01: Mina anteckningar för lv2 är nu tillgängliga i Programmet

- 27/01: OBS! Jag har märkt att föreläsningarna och datorövningarna är inte synkroniserade. Därför skapade jag en tabell där ni kan läsa vilken lab ska redovisas för varje vecka

- 31/01: Jag lade till lösningen till uppgiften 5 av  Laboration 1, så att ni kan kolla själv om er lösning är rätt

- 04/02: Mina anteckningar för lv3 är nu tillgängliga i Programmet

- 04/02: OBS! Jag lade till en nya dag för att redovisa kryssuppgifterna (mars 3). Det ger en extra tillfälle till dem som, av någon anledning, kommer att missa en tidigare redovisning eller som saknar någon kryss för att nå ett pöang . Det högsta antalet bonuspöang att man kan få är dock fortfarande 6.

- 11/02: Mina anteckningar för lv4 är nu tillgängliga i Programmet. Notera att i slutet av anteckningarna kan man hitta något extra hjälp för datorövningarna i Laboration 2

- 12/02: OBS! Varje och en Laboration kan redovisas också efter veckorna anges i tabellen

- 18/02: Mina anteckningar för lv5 är nu tillgängliga i Programmet

- 18/02 OBS! I skrev en felaktig formel på tavlan idag, nämligen att samanbadet mellan en diagonaliserbar matris A och diagonal matrisen D av egenvärdena är D=PAP^{-1}, då P är matrisen av egenvektorerna. Men den rätta formeln är A=PDP^{-1}. Jag ber om ursäkt! Formeln är dock rätt i mina anteckningar.  

- 25/02: OBS! Listan av (några av) definitioner som förklarades i kursen finns nu här. En (eller fler) uppgift på tentan ska be man skriva ner en av definitionerna på listan.

- 27/02: OBS! Nästa vecka finns 2 kryssuppgifter dagar, tisdag och fredag. De ska körs som vanligt. Om man har redan 5 bonugpöang och vill ha en extra pöang får man välja vilken dag som helst för att redovisa (4 kryss en dag eller 2+2, och så vidare). Om man har fått det högsta antalet bonuspöang (6) på tirsdag  får man naturligtvis också komma på fredag, men i detta fall skulle man inte kryssa.

- 27/02: OBS! Kom ihåg att nästa vecka är sista veckan då man kan redovisa datorövningar innan tentan. Nästa tillfälle ska bli under omtentasperiod i April

- 04/03: Mina anteckningar för lv7 är nu tillgängliga i Programmet

- 18/03 (Kl 13.30): Lösningar till dagens tenta finns nu här

- 16/04 (Kl. 18.30): Lösningar till dagens tenta finns nu här

- 24/08: Lösningar till dagens tenta finns nu här 
 
Viktig information för de som läser om kursen

- Bonuspoäng från förra året kommer inte gå över i det nya läsåret. Å andra sidan, om det finns dokumentation i PingPong på att ni blivit godkänd till 5 eller fler duggor förra året, får ni redovisa detta års kryssuppgifter genom att lämna in dem till mig på dagen innan de ska redovisas i klassen.

- Om 
det finns dokumentation i PingPong på att ni gjort datorövningar förra året så behöver ni inte göra om det. Mejla mig så att jag kan kolla och registrera informationen.

Glöm inte att anmäla dig till en övningsgrupp!

Du anmäler dig till en övningsgrupp med PingPong.
Att vara med i en övningsgrupp är nödvändigt för att få redovisa kryssuppgifterna.
Max antalet medlemmar per grupp är 20. Nya platser ska öppnas när alla grupperna är fulla.
Lärare
Kursansvarig: Simone Calogero (calogero@chalmers.se)

Övningsledare: Simone Calogero, Aylwin Iantchenko, Gustav Kettil, Frida Svenlander, Svante Karlsson

sal: ML11
 Gustav Kettil
sal: ML12 
 Frida Svenlander
sal: ML2
 Simone Calogero
sal: ML3
 Svante Karlsson
sal: ML4
 Aylwin IantchenkoLabhandledare:

sal: MT0+MT9
 Simone Calogero (8 - 11.45)   TORSDAG
sal: MT12
 Svante Karlsson  (8 - 9.45), Aylwin Iantchenko (10 - 11.45)   TORSDAG
sal: MT14
 Gustav Kettil (8 - 9.45), Frida Svenlander (10 - 11.45)   TORSDAG


OBS! Man kan delta på antingen 8 - 9.45 eller 10 - 11.45 lab

OBS! Redovsning av Matlab uppgifter börjar på torsdag 29/1.

OBS! Studenterna får redovisa uppgifterna också med egen laptop under övningsföreläsning (f. o. m. lv3)

Kurslitteratur
David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications (4:th edition), Addison-Wesley.
Svar till jämna uppgifter finner ni här.
Matlablitteratur enligt nedan. Denna är avsedd som stöd för datorlaborationerna och kommer inte att direkt utnyttjas i undervisningen.

Engelsk-svensk ordlista med översättning från engelska till svenska av de viktigaste begreppen i kursen.
Observera att tentamen ges på svenska, så man behöver kunna de svenska namnen på de grundläggande begreppen. Meddela mig om du saknar något i listan!


Program

Schemat för kursen hittar du här

Föreläsningar

Vecko PM
Avsnitt i Lay
InnehållAnteckningar
Vecka 1  1.1 - 1.9
 Linjära ekvationssystem, linjärt oberoende, linjär avbildning
      pdf 
Vecka 2
 2.1 - 2.5
 Matrisalgebra
      pdf
Vecka 3
 3.1 - 3.3
 Determinanter
      pdf
Vecka 4  2.8 - 2.9, 4.1 - 4.7  Underrum i Rn, Vektorrum,  Basbyte       pdf
Vecka 5   5.1 - 5.4, 5.7
 Egenvärden och egenvektorer      pdf
Vecka 6
 6.1 - 6.6, 7.1, 7.2 (7.4)
 Rn, Projektion och minsta kvadratmetoden, Symmetriska matriser och diagonalisering, kvadratiska former, (singulärvärdesuppdelning)
      pdf

Inget PM vecka 7
 
 Repetition och reserv. Vi går igenom den här listan av definitioner och några uppgifter från gamla tentor   
      pdfKryssuppgifter

OBS! Uppgiftsnumren gäller utgåva 4 av kursboken. Om du har en äldre version av kursboken måste du kontrollera att du gör rätt uppgift.

OBS! Man fär redovisa kryssuppgifterna bara i övningsgruppen där man är med i (anmäl dig med PingPong)

Dag Kryssuppgifter
Jan  30
1.3.25, 1.4.16, 1.5.5, 1.7.14
Feb 6
1.9.10, 2.1.9, 2.2.31, 2.5.5
Feb 13
3.2.9, 3.3.23, 2.9.11, Chapter 2 Supplementary Exercise 8
Feb 20
4.4.13, 4.7.19, 5.2.13, 5.3.13
Feb 27
5.7.5, 6.3.15, 6.5.9, 6.6.7a
Mar 36.4.9, 6.4.13, 7.1.17, 7.2.9
Mar 6
2.5.17, 3.1.27, 4.3.15,  5.3.19

Vi kommer att ha presentation av kryssuppgifter på fredagsövningarna V2-V7. Vid början av lektionen får man kryssa på en lista vilka av uppgifterna är man beredd att redovisa. Läraren väljer slumpmässigt ut två studenter per uppgift: en som får komma fram och redovisa uppgiften på tavlan och en som får lämna in en skriftlig lösning. Skriv en uppgift/blad med namn på varje blad.

4 kryss ger 1 bonuspoäng (till godkäntdelen) till tentan.

Bonuspoång är giltiga till tentor i 2015 (Mars/April/Agusti)

Rekommenderade övningsuppgifter

Understrukna övningarna ska lösas av läraren i klassen


Vecka
Uppgifter
Anteckningar (Frida)
Vecka 1
1.1.11, 1.1.13, 1.1.20, 1.1.33, 1.1.34, 1.3.12, 1.3.13, 1.3.20, 1.3.29, 1.3.31, 1.4.15, 1.5.2, 1.5.11, 1.5.18, 1.7.9, 1.7.13, 1.8.2, 1.8.4, 1.8.14, 1.8.15, 1.9.5, 1.9.6, Chapter 1 Supplementary Exercise 1 (b,c,d,e,f,g,j,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y)
pdf1, pdf2
Vecka 2
2.1.2, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.2.3, 2.2.6, 2.2.8, 2.2.13, 2.2.20, 2.2.212.2.32, 2.4.25, 2.5.4, Chapter 2 Supplementary Exercise 1 (a,b,c,d,e,f,l,m,n,o,p)
pdf1, pdf2
Vecka 3
3.1.3, 3.1.5, 3.1.9, 3.1.13, 3.1.37, 3.1.38, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.8, 3.2.22, 3.2.25, 3.2.26, 3.2.29, 3.2.31, 3.2.32, 3.2.34, 3.2.39, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.10, 3.3.14, 3.3.20, 3.3.24, Chapter 3 Supplementary Exercise 1 pdf1, pdf2
Vecka 4
2.8.5, 2.8.6, 2.8.8, 2.8.13,  2.8.17, 2.8.18, 2.8.19, 2.8.20, 2.8.23, 2.8.24, 2.8.25, 4.1.11, 4.1.13,  4.2.7--14, 4.2.15, 2.9.1, 2.9.2, 2.9.5, 2.9.6, 2.9.13, 2.9.14, 4.3.1--8, 4.3.15, 4.4.13, 4.4.14, 4.4.15, 4.1.7, Chapter 2 Supplementary Exercise 1 (a,b,c,d,e,f,l,m,n,o,p), Chapter 4 Supplementary Exercise 1 (a,b,c,d,e,f,g,i,j,k,m,p,q,r,s,t)
pdf1, pdf2
Vecka 5
5.1.3, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.17, 5.1.18, 5.2.1--8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.20, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.11, 5.3.12, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, Chapter 5 Supplementary Exercise 1
pdf1, pdf2
Vecka 6
6.1.6, 6.1.10, 6.1.14, 6.1.17, 6.1.20, 6.1.30, 6.2.3, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.12, 6.3.2, 6.3.8, 6.3.13, 6.3.14, 6.4.3, 6.4.4, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.9, 6.5.11, 6.6.4, 7.1.10, 7.1.3--19, 7.1.20, 7.2.5, 7.2.14, Chapter 6 Supplementary Exercise 1
pdf1, pdf2,
pdf3, pdf4
Vecka 7
Gamla tentor: Augusti 2013 och Mars 2014 (Godkäntdelen)

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Matlab ingår som ett obligatoriskt laborationsmoment i kursen. Syftet med detta moment är att ge ökade insikter i matematiken och hur den kan tillämpas. Undervisningen sker huvudsakligen under de schemalagda handledningstillfällena då man förväntas arbeta med laborationsuppgifterna nedan. Vid behov kan vissa inslag i dessa behandlas under föreläsningar. Kurslitteraturen är avsedd som stöd för det enskilda arbetet och kommer inte att direkt utnyttjas i undervisningen.

För godkänt på kursen krävs att Matlabmomentet är godkänt.

Matlabmomentet är godkänt genom att man vid handledningstillfällena redovisat åtminstone uppgifterna i de fyra första laborationerna. Den femte är frivillig. Vid redovisningen ska alla uppgifter till en viss laboration redovisas samtidigt. Skriv en scriptfil med en cell för varje uppgift så att du snabbt kan visa att dina lösningar fungerar och kan förklara din lösning. Kopiering av annans lösning är plagiering och alltså inte tillåtet. Det är däremot tillåtet att hjälpa varandra så att alla förstår hur uppgifterna kan lösas.

Handledning ges antingen 8-9.45 eller 10-11.45 på torsdagarna enligt schemat ovan.
Vid varje dator får högst två studenter arbeta, inte fler. För att arbetet skall fungera smidigt är det nödvändigt att alla följer schemat och passar tiden. Matlablaborationer:

LaborationRedovisningNågra lösningar
Laboration 1Läsveckor 2-3Uppgift 5 (pdf)
Laboration 2Läsveckor 3-4
Laboration 4Läsveckor 5-6
Laboration 3Läsveckor 6-7
Laboration 5 (frivillig)Läsvecka 7

OBS! Notera att redovisningen av lab 4 äger rum innan redovisningen av lab 3.

OBS! Varje och en Laboration kan redovisas också efter veckorna anges i tabellen. 

OBS! Redovsning av Matlab uppgifter börjar på torsdag 29/1.


OBS! Studenterna får redovisa uppgifterna också med egen laptop under övningsföreläsning (f. o. m. lv3)

Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok. (Relevanta avsnitt är 9.1-9.13, 12.1-12.5, 12.9-12.10).
Kurskrav

För godkänt på kursen krävs dels att det obligatoriska Matlabmomentet är godkänt, dels godkänt på den skriftliga tentan. Betyget på kursen baseras helt på tentamensresultatet, se nedan.

Om Matlabmomentet inte är godkänt då tentamensresultatet skall rapporteras till Ladok anses kursen underkänd. Du får lov att tentera, men oavsett resultat kommer tentan att betraktas som underkänd tills Matlabövningarna är godkända. Under förutsättning att de blir godkända innan kursen ges nästa läsår får du ditt resultat rapporterat med betyg enligt nedan.

Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor


Examination

Kunskapskontrollen sker genom skriftlig sluttentamen. Denna är delad i två delar, en första del, som kan ge godkänt på kursen (betyg 3) och en andra del, som, om tentanden erhållit godkänt på första delen, kan ge betyg 4 eller 5. De två delarna måste genomföras vid ett och samma tentamenstillfälle. Student som redan är godkänd på kursen, men önskar höja betyget, måste således både uppnå godkänt på första delen vid omtentamen och samtidigt prestera tillräckligt bra på den andra delen.

Den första delen består av ett relativt stort antal uppgifter/deluppgifter som kan ge maximalt 32 poäng. Dessa uppgifter skall enbart kontrollera om du nått målen för godkänt preciserade i veckoPM. Du skall kunna utföra de mest grundläggande kalkylerna på ett korrekt sätt och i vissa fall redogöra för hur motsvarande kalkyl skall utföras med Matlab. Andra uppgifter är mer komplexa, men fortfarande på en grundläggande nivå. Även uppgifter av teoretisk natur förekommer: du skall kunna redogöra för vissa begrepp och satser i enlighet med målformuleringarna.
För godkänt på denna del krävs 25 poäng. Bonuspoäng från kryssuppgifter enligt ovan räknas in i poängen på denna del, men högsta möjliga poäng är trots det alltid 32.

Den andra delen består av tre uppgifter. Dessa är dels av problemkaraktär, eventuellt med teoretiska inslag (gränsen mellan teori och problem är diffus), dels rena teorifrågor, avgöra om ett påstående är sant eller falskt mm. Normalt krävs för poäng på uppgift att man redovisat en fullständig lösningsgång, som i princip lett, eller åtminstone skulle kunnat leda, till målet.
Poäng från överbetygsdelen kan inte räknas in för att nå godkäntgränsen.
För betyg 4 krävs godkänt på första delen och minst 33 poäng totalt.
För betyg 5 krävs godkänt på första delen och minst 42 poäng totalt.

Tillåtna hjälpmedel: Endast den engelsk-svenska ordlistan är tillåtet hjälpmedel. Ingen kalkylator.Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
Kursrepresentanter för TMV166 är:

MATHIAS NILSSON <mathnils@student.chalmers.se>
ANDREAS FURTH <furtha@student.chalmers.se>
JOHAN IDOFFSSON <johanid@student.chalmers.se>
MARCUS FORSBLAD <marforsb@student.chalmers.se>
HERMAN QUINT <hermanq@student.chalmers.se>
ERIK FOLKE <erikfol@student.chalmers.se>


I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
tenta 050319 tenta 050820 tenta 060113 tenta 060311
lösning till 050319 lösning till 050820 lösning till 060113 lösning till 060311
tenta 060826 tenta 070117 tenta 070317 tenta jan 08

lösning till 070117 lösning till 070317 lösning jan 08
tenta 10 mars 08 tenta 15 mars 08 tenta 23 aug 08 tenta 090115
lösning 10 mars 08 lösning 15 mars 08 lösning 23 aug 08 lösning 090115
tenta mars 09 tenta aug 09 tenta jan 10 tenta mars 10
lösning mars 09 lösning aug 09 lösning jan 10 lösning mars 10
tenta aug 10 tenta jan 11
lösning aug 10 lösning jan 11 tenta och lösning mars 11 tenta och lösning aug 11
tenta mars 2012 tenta augugsti 2012
lösning mars 2012 lösning augusti 2012 tenta och lösn mars 2013 tenta och lösn augusti 2013
tenta jan 2014 med lösning

tenta och lösn mars 2015
tenta mars 2014 med lösning

tenta och lösn april 2015
tenta och lösn aug 2014

tenta och lösn aug 2015