Aktuella meddelanden

Välkommen till kursen!

OBS! Du ska själv registrera dig på kursen via Studentportalen.

Lärare

 

Kursansvarig: Johanna Pejlare (pejlare "at" chalmers.se)
Kurslärare: Djamshid Farahani (djamshid.farahani ”at” gu.se) och Johanna Pejlare

Program



Dag

Lokal

Innehåll

6/2 kl 8:00

Din VFU-skola

VFU-perioden startar

6/2 kl 15:30-16:30

MVL21 (Matematiska vetenskaper)

Kursintroduktion

v 7, sportlov för eleverna

De dagar som inte är schemalagda arbetar du med uppgifterna inför praxisseminarium 1 och 2.

14/2 kl 15:00

GUL, projektgruppen

Lägg upp texten inför praxisseminarium 1

15/2 kl 10:00-12:00

Pedagogen

Praxisseminarium 1

16/2 kl 6:25-19:35

Katrineholm, tåg avgår från

Göteborgs central kl 6:25

Studiebesök hos Mathivation samt workshop för elever i åk 7-9

Bestäms individuellt

Din VFU-skola

VFU-besök av Djamshid eller Johanna

17/3 kl 17:00

GUL

Inlämning av text inför praxisseminarium 2

20/3 kl 13:15-15:00

MVL21 (Matematiska vetenskaper)

Praxisseminarium 2

22/3 kl 17:00

Din VFU-skola

VFU-perioden avslutas



Kursplan

 

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

 

Examinationer och Praxisseminarier

 

Examinationen för kursen vilar på:


Länk till VFU-information.

 

Litteratur

 

Jorryt van Bommel, Att få de rätta felsvaren

Peter Nyström, Formativ bedömning i matematikklassrummet

James Hiebert, Lektionsplanering – Ny verksamhet i gammal form

 

 

 

Blanketter

 

Närvaroblankett (LLU fyller i)

Självvärderingsblankett (Studenten fyller i inför VFU-besöket)

Bedömningsblankett (Kurslärare fyller i)

 

Kursutvärdering

 

På kursens aktivitet i GUL finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter och rapport skrivs på speciell blankett.