Aktuella meddelanden
Datum
Meddelande
16 januari Missa inte redovisningen på fredag kl 9.15 i Euler. Anna behöver de skriftliga redovisningarna senast imorgon. Försök att mejla dem till henne senast då.
21 november Fredagens tentamen är rättad. Resultat: 10V + 19G + 2U = 31 (dessutom: 1 av 2 som läst kursen tidigare år godkändes)
Tenta med lösningsförslag finns här bakom
14 november Igår räknade vi tentan från augusti 2007. Anna delade ut och gick igenom statistikprojektet som ska göras under VFU:n. Obs att preliminär tid för den muntliga redovisningen är fredagen den 18 januari 2008. De skriftliga redovisningarna skall vara Anna tillhanda innan dess. Lokal meddelas senare.
12 november Avslutade med att gå igenom återstoden av avs 5.4.3 om chi2-test. Det konstaterades att lämpliga övningar ej fanns i kursplaneringen. Något att åtgärda till nästa år, kanske. Delade ut facit till 2 av Johans tre tentor förra läsåret. Imorgon räknar vi den 3:e tentan tillsammans.
8 november Gjorde färdigt avs 5.3 Konfidensintervall för väntevärden. Delavsnittet 5.3.3 läses på egen hand. Fortsatte med avs 5.4.1 som handlar om hypotesprövning i allmänhet. Avs 5.4.2 ingår ej i årets kurs. I morgon kommer jag att dela ut en sida om hur man med ett chi2-test detekterar förändring.
7 november
     Obs  =>
Senast fredag måste anmälan till tentan den 16:e vara gjord.
Anteckna dig på listan utanför expeditionen!
6 november Avslutade avs 5.2 och gick igenom Konfidensintervall för ett väntevärde (avs 5.3.1).
Läxa: Bestäm felmarginalen för förväntad koncentration av Pb, om man i 5 mätningar har erhållit medelvärdet 4.36 och standardavvikelsen 0.984. Enheten är mikrogram per liter torrsubstans.
Gamla tentor finns för nedladdning nedan.
5 november Är i princip klar med avs 5.2 Konfidensintervall för andelar.
1 november Delade ut anteckningar om två-dimensionell slump, som gicks igenom. Fortsatte sedan med approximationer av Bin-, Poi- och Hyp-fördelningarna och pratade även lite grand om slumptal och simulering av slumpmekanismer.
Tisdag den 6/11 har Anna förhinder, så det lärarledda övningstillfället 10-12 ställs in.
30 oktober Gjorde färdigt N(my, sigma) och gick sedan igenom centrala gränsvärdessatsen och hur den används. På torsdag blir det lite om två-dimensionell slump ur avs 4.7 och sedan avs 4.8 om approx av Bin och Hyp, samt lite ur avs 4.9 om simulering.
29 oktober Nu vet vi vad som menas med en likformigt fördelad slumpvariabel, när utfallsrummet är diskret och när det är kontinuerligt. Även exponentialfördelningen gicks igenom och diskussionen om normalfördelningen påbörjades.
26 oktober Gjorde färdigt avs 4.5 och fortsatte med att diskutera täthet och fördelningsfunktion för kontinuerliga variabler i allmänhet och speciellt U(0,1)-fallet
25 oktober Gick igenom avs 4.5 utom 4.5.3 och 4.5.4 (hypergeometrisk och likformig fördelning) som vi tar i morgon.
23 oktober Gjorde färdigt avs 4.4, så nu känner alla till begreppen väntevärde och varians.
22 oktober Gjorde färdigt avs 4.3 och gick igenom avs 4.4.1 (diskreta slumpvariabler) och definitionen av väntevärde för sådana i avs 4.4.2 (sida 140).
19 oktober Gjorde färdigt 4.2.
Gick ordentligt igenom 4.3.1 och 4.3.2 (oberoende och betingning).
18 oktober Kurs-promemorian delades ut.
Avs 4.1 och 4.2 gicks igenom, sånär som på Kolmogorovs axiom och beviset av räknereglerna för sannolikheter. Räknereglerna gicks igenom.
Läs på egen hand om subjektiva sannolikheter.
I fortsättningen börjar föreläsningarna 13:00.
Examinator och föreläsare samt övningsledare
Tommy Norbergtommy@chalmers.se, 031-7723528
Anna Rudvik, annarudvik@hotmail.com, 031-7723556
Kurslitteratur
Sannolikhetslära och statistik för lärare av Tom Britton och Hans Garmo. Finns att köpa på Cremona
Kursens formelsamling
Preliminärt program för föreläsningarna
Vi går igenom kap 4 och 5 i Britton/Garmo
Rekomenderade övningsuppgifter
Se kurs-promemorian
Extra uppgifter om sannolikhetsteori och konfidensintervall för medelvärde samt facit
Kurskrav
Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurskraven
Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning
Se listan 9 möjliga teorifrågor
Examination
Tentamen är skriftlig. För detaljer om denna, se kurs-promemorian
Tentamina
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!
Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).
Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera
Gamla Tentor
20 dec 2006
11 april 2007
25 augusti 2007
Facit till två av tentorna