Matematiska vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

TMV035 Analys och linjär algebra K, Kf, Bt, del B, 2002, 5.0 poäng

[week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, week 7. Matlab: analysis, linear algebra, facit.]

Nu är tentan rättad! Se längre ned på denna sida!

Kursnämndsprotokoll: K, KfBt.

Allt kursmaterial och information utom kurslitteraturen distribueras via denna web-sida.

Föreläsare och examinator: Stig Larsson
telefon: 772 35 43, 45 46 93
e-mail: stig@math.chalmers.se
URL: http://www.math.chalmers.se/~stig
Matematiskt Centrum, Eklandagatan 86, rum 2329

Kurslitteratur:
K. Eriksson, D. Estep, och C. Johnson, "Applied Mathematics - Body and Soul" (AMBS).
Kursböckerna (gul och mörkblå) finns att hämta i sal KE. Ni har redan betalt för dem.
E. Pärt-Enander och A. Sjöberg, "Användarhandledning till Matlab 6", Uppsala Universitet, 2001 (PE-S).
Övrigt kursmaterial.

Undervisning (lärare, schema).

Programvara: MATLAB.

Examination:
Skriftlig tentamen, totalt 50 poäng, betygsgränser 3=30-36p, 4=37-43p, 5=44-50p.
Varje student måste ha en individuell pärm med dokumentation av obligatoriska uppgifter (vissa problem, uppgifter, matlab-program, som specificeras i veckoplaneringen).  Denna ska lämnas in vid tentamen. Ungefär hälften av tentamensuppgifterna är direkt hämtade från detta obligatoriska material och för godkänt krävs att man klarar samtliga dessa uppgifter. Du måste alltså bevisa att du behärskar allt material som du skrivit i din pärm. Pärmens kvalite (innehåll och presentation) kommer ocskå att påverka ditt betyg.

Slutbetyg för hela kursen sätts till medelvärdet av betygen för del A, B och C.

I kursen ingår också två obligatoriska projekt som genomförs och examineras tillsammans med kursen i Kemi:
(Projekt 9: reaktionskinetik och differentialekvationer och Projekt 12: jämvikt och ickelinjära ekvationssystem).
Redovisning, individuell skriftlig rapport. Lämnas till Stig Larsson, Matematiskt centrum.
Deadline projekt 9: måndag 9 december kl 12.00.
Deadline projekt 12: fredag 20 december kl 12.00.
Väl godkända rapporter ger 2 bonuspoäng vardera vid tentamen i december 2002 och efterföljande två omtentamina.

Individuell pärm. 

Översiktlig plan för undervisningen: (kommer att justeras)

v 1
The integral, ch 27.
Properties of the integral, ch 28.
v 2
The logarithm, ch 29.
Numerical quadrature, ch 30.1 - 30.3
The exponential function, ch 31.
v 3
Trigonometric functions, ch 32.
The function exp(z), ch 33.2
The general initial value problem, ch 40.
v 4
Applications from chemical engineering, mechanics ...
Techniques of integration, ch 34.
Solving differential equations using the exponential, ch 35.
Improper integrals, ch 36.
Project 9
v 5
Autonomous scalar initial value problem, ch 38.
Separable scalar initial value problems, ch 39.
Project 9
v 6
Implementation of Newton's method (lecture notes)
Analytic geometry in Rn, ch 42.3 - 42.34.
Project 9
Project 12
v 7
The determinant. Inverse matrix. (lecture notes)
Deadline projekt 9: måndag 9 december kl 12.00.
Project 12
v 8
Tentamen: torsdag 021219 fm V (omtentamina: 030417 em V (obs ändrat datum), 030826 fm V)
Deadline projekt 12: fredag 20 december kl 12.00.
Detaljerad veckoplanering: vecka 1, vecka 2, vecka 3, vecka 4, vecka 5, vecka 6, vecka 7.

Senaste tentamina:
030826, lösning, rättningsprotokoll.
030417, lösning, rättningsprotokoll.
021219, lösning, rättningsprotokoll.
020827, lösning, rättningsprotokoll.
020406, lösning, rättningsprotokoll.
011222 (ps), lösning (ps), rättningsprotokoll.
010901, lösning, 010419, lösning 001212 (pdf), lösning (pdf)
991218 (pdf), lösning (pdf), 000420, lösning, 000826, lösning.
Obs: tentor för år 1999-00 omfattade endast analysdelen av kursen. Men här finns en övningstenta i linjär algebra med lösning.
Ny övningstentamen 2000.
Ny övningstentamen 2001 (ps).

Länkar:

Schema. Matematikkurser K-Kf-Bt. Kemikursen.
A reformed mathematics education at Chalmers, uppsats presenterad vid Högskoleverkets kvalitetskonferens, 2001.
Integration av matematik, kemi, kemiteknik

/stig


Last modified: Sat Oct 21 15:44:18 MET DST 2000