Analys och linjär algebra K, Kf, Bt, del C, 2003

 

[vecka 1, vecka 2, vecka 3, vecka 4, vecka 5, vecka 6, vecka 7, Matlab]

Lärare

Föreläsare och examinator (fr.o.m. 1/6 - 03):
Nils Svanstedt
Telefon: 7725346,
Email: nilss@math.chalmers.se

Föreläsare och examinator:
Rickard Bergström
Telefon: 7725314,
Email: ribe@math.chalmers.se
Hemsida: http://www.math.chalmers.se/~ribe
Matematiskt centrum, rum 2335

Kurslitteratur:
K. Eriksson, D. Estep, och C. Johnson, "Applied Mathematics - Body and Soul" (AMBS).
Kursböckerna distribueras under lv1. Ni har redan betalt för dem.


E. Pärt-Enander och A. Sjöberg, "Användarhandledning till Matlab 6", Uppsala Universitet, 2001 (PE-S).


Tentan
Tentan (ps) med lösningar (ps).


Resultat på tentan 030313


Extramaterial
Uppdaterat 3 mars.

Undervisning (lärare, schema).

Programvara: MATLAB.

Översiktlig kursplan

v 1
Dynamiska system, stabilitet
Ortogonalitet, ON-baser, Minsta kvadrat
Egenvärdesproblem
v 2
Hückel-approximationen
Vektorvärda funktioner av flera variabler
Kurvor och ytor
Intro till Poissons ekvation
v 3
Optimering
Div, rot, laplace
Steepest Descent
Kurvintegralen
v 4
Multipelintegraler
Gauss och Green i planet
v 5
Gauss och Green
Stoke
v 6
Potentialfält
Mer intro till Poissons ekvation
v 7
Uppsamling och repetition

Examination

Skriftlig tentamen, 030313 em V


Editor: Rickard Bergström
Last modified: 14 Jan 2003