Kursplan

 

Grov plan för föreläsningarna

Läsvecka 1: Repetition/konsolidering av beräkningstekniken utvecklad i DETB-a. Trimning/optimering av existerande programkod.
Läsvecka 2: Tidsstegningsmetoder (Euler, cG1, dG0, dG1). Iterativa metoder för ickelinjära problem.
Läsvecka 3: System av diffusions-reaktionsekvationer. Vågekvationen.
Läsvecka 4: Konvektionsproblem, reaktion-diffusion i given konvektion. Reaktiva flöden.
Läsvecka 5: Specifika temaföreläsningar efter intresse.
Läsvecka 6: Specifika temaföreläsningar efter intresse.
Läsvecka 7: Reserv.
Läsvecka 8: Redovisningar

Facitkoder från DETB-A

Som referens finns här lösningar till studiopassen från DETB-A.

Läsvecka 1

Föreläsning, måndag 13-15: Föreläsning 1: (pdf-fil) Vi repeterar, utgående från ett värmeledningsproblem, diskretiseringsprocessen i tid och rum med en "diskret lösningsansats", som sedan bestäms med utgångspunkt från variationsformuleringen av det givna problemet. Beräkningen av ingående mass- och diffusionsmatriser och lastvektorer genom assemblering av elementbidrag, liksom lämplig numerisk kvadratur behandlas också.

Studioövning,tisdag 13-15: Studioövning 1: Assemblera hus.

Föreläsning, tisdag 10-12: Föreläsning 2: (pdf-fil) Fortsättning från måndagen, optimering av programkod.

Studioövning, onsdag 8-10: Studioövning 2: Assemblera hus.

Läsvecka 2

Föreläsning, måndag 13-15: Föreläsning 3: (pdf-fil) Tidsstegningsmetoder

Studioövning, tisdag 13-15: Studioövning 3: Optimering av kod.

Föreläsning, tisdag 10-12: Föreläsning 4: (pdf-fil) Ickelinjära ekvationer

Studioövning, onsdag 8-10: Studioövning 4: Tidsstegningsmetoder.

Läsvecka 3

Föreläsning, måndag 13-15: Föreläsning 5: (pdf-fil) System

Studioövning, tisdag 13-15: Studioövning 5: Icke-linjärt högerled.

Föreläsning, tisdag 10-12: Föreläsning 6: (pdf-fil) Tappade trådar

Studioövning, onsdag 8-10: Studioövning 6: System av (icklinjära) ODE.

Läsvecka 4

Föreläsning, måndag 13-15: Föreläsning 7: (pdf-fil) Konvektion

Studioövning: tisdag 13-15 Studioövning 7: System av PDE.

Föreläsning, tisdag 10-12: Föreläsning 8: (pdf-fil) Navier-Stokes

Studioövning, onsdag 8-10:
KD1: studioövningar 1-5/projekt. KD2: studioövningar 6-7/projekt.

Läsvecka 5

Föreläsning, måndag 13-15: Föreläsning 9: (pdf-fil) Navier-Stokes

Studioövning, tisdag 13-15:
KD1: studioövningar 1-5/projekt. KD2: studioövningar 6-7/projekt.

Föreläsning, tisdag 10-12: Lucka Föreläsning 10: (pdf-fil) Tillämpningsexempel

onsdag 8-10: Ingen studiohandledning.

Läsvecka 6

måndag 13-15: Ingen föreläsning.

tisdag 13-15: Studiohandledning som vanligt.

tisdag 10-12: Ingen föreläsning.

onsdag 8-10: Studiohandledning som vanligt.

Läsvecka 7

måndag 13-15: Ingen föreläsning.

tisdag 13-15: Studiohandledning som vanligt.

tisdag 10-12: Ingen föreläsning.

onsdag 8-10: Studiohandledning som vanligt.