Matematiska vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

[hem, vecka 1, vecka 2, vecka 3, vecka 4, vecka 5, vecka 6, vecka 7]

ALA-A, kursmaterial, 2006

Övningstentor

Matlab övningstest 2006
Övningstentamen 2006

Nya tentor

2006-10-25, resultat. 2007-01-18. 2007-08-27.

Gamla tentor

(obs: 2006 blir tentamen lite annorlunda eftersom vi har ny bok.)
2006-08-28, 2006-01-12, 2005-10-19
Övningstentamen 2005. 2004-10-20

/stig