Alexei Heintz

English
Postadress
Matematiska instiutionen
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Besöksadress
Rum 2246
Matematiskt centrum
Eklandagatan 86, Göteborg

Telefon
Telefon: 031-772 5329
Telefax: 031-16 19 73
Datorpost: heintzmath.chalmers.se

Forskning (Research)


Gaskinetik (Kinetic Theory of Gases)

 • Forskningsgruppen i gaskinetik och transportteori (Kinetic Theory Group)

 • Vad är gaskinetik? Lite kan man läsa här (pdf-fil).

 • Geometric dynamics of surfaces. Non-linear PDE.

 • Papers on geometric surface dynamics:
  On a kinetic approach to generalised curvature flows and its applications

  A convolution-thresholding scheme for the Willmore flow

 • Doktorandkurs (vår 2003) - Geometrisk måtteori med tillämpningar.

 • Projekt "Ytflöden med ränder och geometriberoende energier. En kinetisk approach." (Postscript fil).


 • ............
  minimal Willmore yta med genus 2

  Biomatematik (Bio Mathematics)

 • Project - Spatial dynamic modelling of an intracellular signalling pathway.

 • Websida av Biomatematik på Chalmers.

 • Links to other groups in Bio Mathematics - Group of computational Molecular Biology. The Eukaryotic Cell Cycle Collaborative Problem-Solving Environment Group.


 • Undervisning (97-2003)

 • Doktorandkurs (vår 2003) - Geometrisk måtteori med tillämpningar
 • Kurs (2005) i Tillämpad Biomatematik (5p). Matematisk modellering (5p)
  Analytiska funktioner ( 5 p ) Ordinära differentialekvationer ( 5 p ) Flervariabelanalys ( 10 p ) Linjär algebra ( 10 p )
  (MAN040, del 1) (MAN040, del 2) Numerisk analys M2, TDA160 ( 4 p ), lp I, ( Numerisk analys M2, TDA160 ) Flervariabelanalys ( 10 p ) ( Flervariabelanalys, MAN200 + FIN400 )
 • MATLAB
  ( Kompendium i MATLAB )
  ( Övningar till kompendium i MATLAB )

  Länkar till
  Disclaimer
  Chalmers tekniska högskola
  Göteborgs universitet
  Matematiska institutionen vid CTH/GU
  Alexei Heintz < heintzmath.chalmers.se>
  Last modified: Sun Feb 3 13:32:27 MET 2002